Tìm hiểu nhu cầu nhân lực trong ngành logistics hiện nay

Dự báo nhu cầu nhân lực logistics giai đoạn 2018 – 2030 Nhu cầu nhân lực logistics toàn ngành trong một thời kỳ nhất định có thể tính theo công thức sau: Dlog = N xnx (1 + d) t Trong đó, Dlog: là nhu cầu nhân lực logistics trong một giai đoạn N: là số lượng doanh nghiệp trong ngành n: quy mô nhân lực logistics trung bình trong một doanh nghiệp d: tăng trưởng nhân lực trung bình trong giai đoạn t: thời gian của một giai đoạn Nhu cầu nhân lực logistics đối với toàn ngành xuất phát từ hai phía, bao gồm nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

mong muốn đáp ứng nhu cầu của con người
Khảo sát giới hạn của con người

Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics

Theo số liệu được công bố trong Sách trắng VLA Logistics 2018, nếu như năm 2016 số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam là 22.366 thì đến năm 2018, con số này tương ứng với khoảng 30.971 doanh nghiệp, tăng 30%. Trong đó, có 12.025 doanh nghiệp logistics quy mô dưới 5 người (chiếm 38,83%); 8.400 doanh nghiệp từ 5 – 9 người (27,12%); 8.781 doanh nghiệp từ 10 – 49 người (28,35%); 1.385 doanh nghiệp với 50 – 199 người (4,47%); 152 doanh nghiệp với 200 – 299 người (0,49%); 114 doanh nghiệp có từ 300 – 499 người (0,37%); 74 doanh nghiệp từ 500 – 999 người (0,24%); 32 doanh nghiệp có quy mô từ 1000 – 4999 người (0,1%) và 8 doanh nghiệp có trên 5000 người (0,03%).

Trên cơ sở thống kê này, có thể ước tính quy mô nhân lực bình quân của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics của Việt Nam vào khoảng 20 người / doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng nhân lực bình quân trong các doanh nghiệp logistics của Việt Nam khoảng 7,5%; thấp hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành từ 12% – 14% năm 2018 do loại bỏ khả năng ứng dụng công nghệ cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Do đó, đối với: • Số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam là N = 30,971 • Quy mô nhân lực bình quân là n = 20 • Tăng trưởng nguồn nhân lực d = 7,5% trong khoảng thời gian t = 13 năm Nhu cầu nhân lực của ngành dịch vụ logistics doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2030 là: 30.971 x 20 x (1 + 0.075) 13 = 1.585.971 (người)

4.2.1.2.

Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Theo Tổng cục Thống kê, đưa ra tại
cần nguồn nhân lực

Khảo sát nhu cầu năng lực của doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 1/1/2017, quy mô doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình quân của Việt Nam đạt 27,7 người / 1 doanh nghiệp. Do đó, tính đến tháng 9/2018, quy mô doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình quân của Việt Nam có thể đạt khoảng 30 lao động / 1 doanh nghiệp, tỷ lệ logistics được đào tạo (hay gần với logistics) là 50%, số lao động logistics cần đào tạo hiện nay là: N xn = 561,064 x (30 x 0,04 x 0,5) = 336,638 (người).

Với xu hướng gia tăng tỷ trọng gia công, từ 35-40% hiện nay lên 50-60% trong thời gian tới (theo Quyết định 200), tốc độ tăng nhân lực logistics của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ không cao. , ước tính khoảng 5% / năm, trong giai đoạn 2018 – 2030 (13 năm), các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Việt Nam cần thêm nhân lực logistics: 336.638 x (1 + 0,05) 13 = 634.781 (người).

Như vậy, ước tính giai đoạn 2018 – 2030, tổng nhu cầu nhân lực logistics của các doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) là: Dlog =

+ (**) = 1.585.971 + 634.781 = 2.220.752 (người) 4.2.1.2. Khảo sát nhu cầu nhân lực logistics tại doanh nghiệp Kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực logistics tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam cho thấy 81% doanh nghiệp có kế hoạch phát triển. nguồn nhân lực hậu cần trong năm tới. Trong đó, 33,3% doanh nghiệp có kế hoạch tăng đồng thời cả quy mô và chất lượng nguồn nhân lực; 28,6% doanh nghiệp có kế hoạch hoặc tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 19% doanh nghiệp có kế hoạch tăng quy mô nguồn nhân lực.

Khô Gà Sỉ cung cấp các loại hạt điều giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *