MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

Showing all 13 results

 • Sale! rong_bien_chay_toi
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Rong Biển Cháy Tỏi 【hũ 200g】

  33.00040.000

  Rong Biển Cháy Tỏi 【hũ 200g】

  Từ 500 hũ ➫ 33k/hũ
  Từ 100 hũ ➫ 34k/hũ
  Từ 50 hũ ➫ 35k/hũ
  Từ 10 hũ ➫ 37k/hũ
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 40k/hũ
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bim Que Đậu Hà Lan 【lon 350g】

  20.00030.000

  Bim Que Đậu Hà Lan 【lon 350g】

  500 lon ➫ 20k/lon
  100 lon➫21k/lon
  50 lon➫23k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫25k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫30k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè 【gói 250g hút chân không】

  42.00055.000

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè 【gói 250g hút chân không】

  Từ 400 gói ➫ 42k/gói
  Từ 200 gói ➫ 43k/gói
  Từ 100 gói ➫ 45k/gói
  Từ 20 gói ➫ 47k/gói
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 55k/gói
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  24.00037.000

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  500 lon ➫ 24k/lon
  100 lon➫25k/lon
  50 lon➫27k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫30k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫37k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! bắp sấy nước mắm
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay 【lon 350g】

  22.00035.000

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay 【lon 350g】

  500 lon ➫22k/lon
  100 lon➫23k/lon
  50 lon➫25k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫28k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫35k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Nui Sấy Bò Lá Chanh
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  22.00035.000

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  500 lon ➫22k/lon
  100 lon➫23k/lon
  50 lon➫25k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫28k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫35k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! com_gao_lut_rong_bien
  CƠM CHÁY GIÁ SỈ

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển 【lon 330g】

  27.00040.000

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển 【lon 330g】

  500 lon ➫ 27k/lon
  100 lon➫28k/lon
  50 lon➫30k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫35k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫40k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

  37.00050.000

  Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

  Từ 100kg ➫ 37k/kg
  Từ 50Kg ➫ 38k/kg
  Từ 25kg ➫ 40k/kg
  Từ 5kg ➫ 45k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 50k/kg

  Số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! rong biển cháy tỏi
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè giá sỉ

  172.000195.000

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè giá sỉ

  Từ 100kg ➫ 172k/kg
  Từ 50Kg ➫ 175k/kg
  Từ 25kg ➫ 180k/kg
  Từ 5kg ➫ 185k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 195k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  58.00070.000

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  Từ 100kg ➫ 58k/kg
  Từ 50Kg ➫ 60k/kg
  Từ 25kg ➫ 62k/kg
  Từ 5kg ➫ 65k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 70k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ

  48.00062.000

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ

  Từ 100kg ➫ 48k/kg
  Từ 50Kg ➫ 50k/kg
  Từ 25kg ➫ 52k/kg
  Từ 5kg ➫ 55k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 62k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  48.00062.000

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  Từ 100kg ➫ 48k/kg
  Từ 50Kg ➫ 50k/kg
  Từ 25kg ➫ 52k/kg
  Từ 5kg ➫ 55k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 62k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! com_gao_lut_rong_bien
  CƠM CHÁY GIÁ SỈ

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển giá sỉ

  57.00070.000

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển giá sỉ

  Từ 100kg ➫ 57k/kg
  Từ 50Kg ➫ 58k/kg
  Từ 25kg ➫ 60k/kg
  Từ 5kg ➫ 65k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 70k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ