MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

Showing all 16 results

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bim Que Đậu Hà Lan 【lon 350g】

  18.00030.000

  Bim Que Đậu Hà Lan 【lon 350g】

  500 Lon ➫ 18k/lon
  100 Lon➫19k/lon
  50 Lon➫20k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫25k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫30k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè 【gói 250g hút chân không】

  55.000 45.000

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè 【gói 250g hút chân không】

  Từ 400 gói ➫ 45k/gói
  Từ 200 gói ➫ 46k/gói
  Từ 100 gói ➫ 48k/gói
  Từ 20 gói ➫ 49k/gói
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 55k/gói
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! da heo tỏi ớt
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn 【lon 150g – 180g】

  35.00045.000

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn 【lon 150g – 180g】

  500 Lon ➫ 35k/lon
  100 Lon➫36k/lon
  50 Lon➫38k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫40k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! da heo mắm hành
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Da Heo Mắm Hành Giòn 【lon 150g – 180g】

  35.00045.000

  Da Heo Mắm Hành Giòn 【lon 150g – 180g】

  500 Lon ➫ 35k/lon
  100 Lon➫36k/lon
  50 Lon➫38k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫40k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  24.00035.000

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  500 Lon ➫ 24k/lon
  100 Lon➫25k/lon
  50 Lon➫26k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫29k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫35k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay 【lon 350g】

  22.00035.000

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay 【lon 350g】

  500 Lon ➫22k/lon
  100 Lon➫23k/lon
  50 Lon➫25k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫28k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫35k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Nui Sấy Bò Lá Chanh
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  22.00035.000

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn 【lon 350g】

  500 Lon ➫22k/lon
  100 Lon➫23k/lon
  50 Lon➫25k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫28k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫35k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! com_gao_lut_rong_bien
  CƠM CHÁY GIÁ SỈ

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển 【lon 350g】

  27.00040.000

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển 【lon 350g】

  500 Lon ➫ 27k/lon
  100 Lon➫28k/lon
  50 Lon➫30k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫35k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫40k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! bim que
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

  32.00045.000

  Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 32k/kg
  Từ 50Kg ➫ 33k/kg
  Từ 25kg ➫ 35k/kg
  Từ 5kg ➫ 40k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 45k/kg

  Số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! rong biển cháy tỏi
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè giá sỉ

  180.000205.000

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 180k/kg
  Từ 50Kg ➫ 185k/kg
  Từ 25kg ➫ 190k/kg
  Từ 5kg ➫ 195k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 205k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn giá sỉ

  208.000225.000

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 208k/kg
  Từ 50Kg ➫ 210k/kg
  Từ 25kg ➫ 212k/kg
  Từ 5kg ➫ 215k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 225k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Da Heo Mắm Hành Giòn giá sỉ

  208.000225.000

  Da Heo Mắm Hành Giòn giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 208k/kg
  Từ 50Kg ➫ 210k/kg
  Từ 25kg ➫ 212k/kg
  Từ 5kg ➫ 215k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 225k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  55.00065.000

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 55k/kg
  Từ 50Kg ➫ 56k/kg
  Từ 25kg ➫ 58k/kg
  Từ 5kg ➫ 60k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 65k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ

  48.00062.000

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 48k/kg
  Từ 50Kg ➫ 50k/kg
  Từ 25kg ➫ 52k/kg
  Từ 5kg ➫ 55k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 62k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  MÓN ĂN VẶT SỈ KHÁC

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  48.00062.000

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 48k/kg
  Từ 50Kg ➫ 50k/kg
  Từ 25kg ➫ 52k/kg
  Từ 5kg ➫ 55k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 62k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! com_gao_lut_rong_bien
  CƠM CHÁY GIÁ SỈ

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển giá sỉ

  57.00070.000

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 57k/kg
  Từ 50Kg ➫ 58k/kg
  Từ 25kg ➫ 60k/kg
  Từ 5kg ➫ 65k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 70k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

Translate »