KHÔ GÀ GIÁ SỈ

Showing all 13 results

 • Sale! cachlamkhogalachanh()
  giá khô gà sỉ kg

  Khô Gà Lá Chanh giá sỉ Mềm Cay (loại NGON) 【 KG 】

  112.000135.000

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Cay sợi đều, đậm đà

  Bao 5kg

  Từ 100Kg ➫117k/kg
  Từ 50kg ➫120k/kg
  Từ 25kg ➫125k/kg
  Từ 5kg ➫130k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫135k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô gà lá chanh loại sợi mềm cay
  giá khô gà sỉ kg

  Khô Gà Lá Chanh Cay giá sỉ (hàng XUẤT KHẨU)【 KG 】

  132.000148.000

  Khô Gà Lá Chanh Cay Mềm giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 132k/kg
  Từ 50Kg ➫ 135k/kg
  Từ 25kg ➫ 140k/kg
  Từ 5kg ➫ 145k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 148k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! KHO GA QUAY TU XUYEN
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Khô Gà Quay Tứ Xuyên Cay Giòn Rụm 【lon 250g】

  40.00055.000

  Khô Gà Quay Tứ Xuyên Cay Giòn Rụm 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 40k/lon
  100 Lon➫42k/lon
  50 Lon➫45k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫48k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫55k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Gà Lá Chanh Mềm Cay
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Không Cay 【lon 250g】

  34.00045.000

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Không Cay 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 34k/lon
  100 Lon➫35k/lon
  50 Lon➫37k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫40k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Khô Gà Ớt Hiểm Giòn Cay【lon 250g】Khô gà cay không lá chanh Giòn rụm

  36.00048.000

  Khô Gà Ớt Hiểm Giòn Cay 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 36k/lon
  100 Lon➫38k/lon
  50 Lon➫40k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫42k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫48k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Khô Gà Lá Chanh Giòn Cay 【lon 250g】

  36.00048.000

  Khô Gà Lá Chanh Giòn Cay 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 36k/lon
  100 Lon➫38k/lon
  50 Lon➫40k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫42k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫48k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho ga la chanh heomi
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Cay 【lon 250g】

  34.00045.000

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Cay 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 34k/lon
  100 Lon➫35k/lon
  50 Lon➫37k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫40k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! KHO GA BO TOI
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Khô Gà Bơ Tỏi Cay Giòn Rụm【lon 250g】

  40.00055.000

  Khô Gà Bơ Tỏi Cay Giòn Rụm【lon 250g】

  500 Lon ➫ 40k/lon
  100 Lon➫42k/lon
  50 Lon➫45k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫48k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫55k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! KHO GA QUAY TU XUYEN
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Khô Gà Quay Tứ Xuyên Cay Giòn Rụm giá sỉ

  180.000200.000

  Khô Gà Quay Tứ Xuyên Cay Giòn Rụm giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 180k/kg
  Từ 50Kg ➫ 185k/kg
  Từ 25kg ➫ 190k/kg
  Từ 5kg ➫ 195k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 200k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô gà sấy lá chanh không cay loại mềm dai
  giá khô gà sỉ kg

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Không Cay giá sỉ【 KG 】

  135.000150.000

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Không Cay giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 135k/kg
  Từ 50Kg ➫ 137k/kg
  Từ 25kg ➫ 140k/kg
  Từ 5kg ➫ 145k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 150k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô gà ớt hiểm
  giá khô gà sỉ kg

  Khô Gà Ớt Hiểm Giòn Cay giá sỉ 【 KG 】

  140.000155.000

  Khô Gà Ớt Hiểm Giòn Cay giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 140k/kg
  Từ 50Kg ➫ 142k/kg
  Từ 25kg ➫ 145k/kg
  Từ 5kg ➫ 150k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 155k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô gà lá chanh loại giòn rụm cay ngon
  giá khô gà sỉ kg

  Khô Gà Lá Chanh Giòn Cay giá sỉ【 KG 】

  140.000155.000

  Khô Gà Lá Chanh Giòn Cay giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 140k/kg
  Từ 50Kg ➫ 142k/kg
  Từ 25kg ➫ 145k/kg
  Từ 5kg ➫ 150k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 155k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô gà bơ tỏi
  giá khô gà sỉ kg

  Khô Gà Bơ Tỏi Cay Giòn Rụm giá sỉ【 KG 】

  180.000200.000

  Khô Gà Bơ Tỏi Cay Giòn Rụm giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 180k/kg
  Từ 50Kg ➫ 185k/kg
  Từ 25kg ➫ 190k/kg
  Từ 5kg ➫ 195k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 200k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ