KHÔ BÒ GIÁ SỈ

Showing all 8 results

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Sợi Mềm Cay 【lon 300g】

  48.00060.000

  Khô Bò Sợi Mềm Cay 【lon 300g】

  500 lon ➫ 48k/lon
  100 lon➫50k/lon
  50 lon➫52k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫55k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫60k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Cay DÀY ĐẶC BIỆT 【lon 250g】

  90.000105.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay DÀY ĐẶC BIỆT 【lon 250g】

  500 lon ➫ 90k/lon
  100 lon➫92k/lon
  50 lon➫95k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫98k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫105k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo que
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Que Dài 【lon 250g】

  98.000115.000

  Khô Bò Que Dài 【lon 250g】

  500 lon ➫ 98k/lon
  100 lon➫100k/lon
  50 lon➫105k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫110k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫115k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo mieng mem
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Cay 【lon 250g】

  72.00085.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay 【lon 250g】

  500 lon ➫ 72k/lon
  100 lon➫75k/lon
  50 lon➫77k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫80k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫85k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo soi
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Sợi Mềm Cay giá sỉ

  145.000165.000

  Khô Bò Sợi Mềm Cay giá sỉ

  1 thùng khô bò sợi nặng 5kg

  Từ 100kg ➫ 145k/kg
  Từ 50Kg ➫ 147k/kg
  Từ 25kg ➫ 150k/kg
  Từ 5kg ➫ 155k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 165k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Que Dài giá sỉ

  362.000380.000

  Khô Bò Que Dài giá sỉ

  1 thùng bò que nặng 5kg

  Từ 100kg ➫ 362k/kg
  Từ 50Kg ➫ 365k/kg
  Từ 25kg ➫ 370k/kg
  Từ 5kg ➫ 375k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 380k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo mieng gia si loai ngon gia re (5)
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng giá sỉ loại ĐẶC BIỆT (miếng dày vàng ươm)

  328.000350.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay DÀY ĐẶC BIỆT giá sỉ

  1 thùng khô bò miếng vàng: 5kg

  Từ 100kg ➫ 325k/kg
  Từ 50Kg ➫ 330k/kg
  Từ 25kg ➫ 335k/kg
  Từ 5kg ➫ 340k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 350k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo mieng mem gan loai ngon khogasi
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Cay giá sỉ

  308.000330.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay giá sỉ

  1 thùng khô bò miếng: 5kg

  Từ 100kg ➫ 308k/kg
  Từ 50Kg ➫ 310k/kg
  Từ 25kg ➫ 315k/kg
  Từ 5kg ➫ 320k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 330k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ