KHÔ BÒ GIÁ SỈ

Showing all 14 results

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Giòn giá sỉ

  358.000375.000

  Khô Bò Miếng Giòn giá sỉ

  1 thùng khô bò miếng giòn: 5kg

  Từ 100Kg ➫ 358k/kg
  Từ 50Kg ➫ 360k/kg
  Từ 25kg ➫ 365k/kg
  Từ 5kg ➫ 370k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 375k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Giòn Rụm 【túi 250g】

  92.000110.000

  Khô Bò Miếng Giòn Rụm 【túi 250g】

  500 túi ➫ 92k/túi
  100 túi➫95k/túi
  50 túi➫98k/túi
  Sỉ từ 10 túi➫105k/túi
  Sỉ LỘN XỘN➫110k/túi
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Bò Miếng Mềm Sốt Chanh Dây giá sỉ
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Sốt Chanh Dây 【lon 250g】

  76.00086.000

  Khô Bò Miếng Mềm Sốt Chanh Dây 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 76k/lon
  100 Lon➫78k/lon
  50 Lon➫80k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫82k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫86k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Bò Miếng Mềm Sốt Chanh Dây giá sỉ
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Sốt Chanh Dây giá sỉ

  318.000340.000

  Khô Bò Miếng Mềm Sốt Chanh Dây giá sỉ

  1 thùng khô bò miếng: 5kg

  Từ 100Kg ➫ 318k/kg
  Từ 50Kg ➫ 320k/kg
  Từ 25kg ➫ 325k/kg
  Từ 5kg ➫ 330k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 340k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Sợi Mềm Cay 【lon 300g】

  48.00060.000

  Khô Bò Sợi Mềm Cay 【lon 300g】

  500 Lon ➫ 48k/lon
  100 Lon➫50k/lon
  50 Lon➫52k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫55k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫60k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Cay DÀY ĐẶC BIỆT 【lon 250g】

  90.000105.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay DÀY ĐẶC BIỆT 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 90k/lon
  100 Lon➫92k/lon
  50 Lon➫95k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫98k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫105k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khôbòqueloạihủgpetduytânchokháchsỉ
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Que Dài 【lon 250g】

  72.00085.000

  Khô Bò Que Dài 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 72k/lon
  100 Lon➫75k/lon
  50 Lon➫77k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫80k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫85k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Bò Viên/ Cục Mềm Cay
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Viên Lúc Lắc 【lon 250g】

  72.00085.000

  Khô Bò Viên Lúc Lắc 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 72k/lon
  100 Lon➫75k/lon
  50 Lon➫77k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫80k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫85k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo mieng gia si loai ngon gia re (27)
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Cay 【lon 250g】

  72.00085.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay 【lon 250g】

  500 Lon ➫ 72k/lon
  100 Lon➫75k/lon
  50 Lon➫77k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫80k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫85k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo soi
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Sợi Mềm Cay giá sỉ

  140.000160.000

  Khô Bò Sợi Mềm Cay giá sỉ

  1 thùng khô bò sợi nặng 5kg

  Từ 100Kg ➫ 140k/kg
  Từ 50Kg ➫ 142k/kg
  Từ 25kg ➫ 145k/kg
  Từ 5kg ➫ 150k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 160k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Que Dài giá sỉ

  295.000320.000

  Khô Bò Que Dài giá sỉ

  1 thùng bò que nặng 5kg

  Từ 100Kg ➫ 295k/kg
  Từ 50Kg ➫ 300k/kg
  Từ 25kg ➫ 305k/kg
  Từ 5kg ➫ 310k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 320k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Viên Lúc Lắc giá sỉ

  295.000320.000

  Khô Bò Viên Lúc Lắc giá sỉ

  1 thùng khô bò viên 5kg

  Từ 100Kg ➫ 295k/kg
  Từ 50Kg ➫ 300k/kg
  Từ 25kg ➫ 305k/kg
  Từ 5kg ➫ 310k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 320k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo mieng gia si loai ngon gia re (5)
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng giá sỉ loại ĐẶC BIỆT (miếng dày vàng ươm)

  328.000350.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay DÀY ĐẶC BIỆT giá sỉ

  1 thùng khô bò miếng vàng: 5kg

  Từ 100Kg ➫ 325k/kg
  Từ 50Kg ➫ 330k/kg
  Từ 25kg ➫ 335k/kg
  Từ 5kg ➫ 340k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 350k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo mieng mem gan loai ngon khogasi
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Miếng Mềm Cay giá sỉ

  308.000330.000

  Khô Bò Miếng Mềm Cay giá sỉ

  1 thùng khô bò miếng: 5kg

  Từ 100Kg ➫ 308k/kg
  Từ 50Kg ➫ 310k/kg
  Từ 25kg ➫ 315k/kg
  Từ 5kg ➫ 320k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 330k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ