HẾT HÀNG

Showing all 4 results

 • HẾT HÀNG

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn 【lon 150g – 180g】

  35.00045.000

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn 【lon 150g – 180g】

  【TẠM HẾT HÀNG】

  500 Lon ➫ 35k/lon
  100 Lon➫36k/lon
  50 Lon➫38k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫40k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • HẾT HÀNG

  Da Heo Mắm Hành Giòn 【lon 150g – 180g】

  35.00045.000

  Da Heo Mắm Hành Giòn 【lon 150g – 180g】

  【TẠM HẾT HÀNG】

  500 Lon ➫ 35k/lon
  100 Lon➫36k/lon
  50 Lon➫38k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫40k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • HẾT HÀNG

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn giá sỉ

  208.000225.000

  Da Heo Tỏi Ớt Giòn giá sỉ

  【TẠM HẾT HÀNG】

  Từ 100Kg ➫ 208k/kg
  Từ 50Kg ➫ 210k/kg
  Từ 25kg ➫ 212k/kg
  Từ 5kg ➫ 215k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 225k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • HẾT HÀNG

  Da Heo Mắm Hành Giòn giá sỉ

  208.000225.000

  Da Heo Mắm Hành Giòn giá sỉ

  【TẠM HẾT HÀNG】

  Từ 100Kg ➫ 208k/kg
  Từ 50Kg ➫ 210k/kg
  Từ 25kg ➫ 212k/kg
  Từ 5kg ➫ 215k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 225k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ