HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

Showing all 8 results

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ

  125.000140.000

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 125k/kg
  Từ 50Kg ➫ 128k/kg
  Từ 25kg ➫ 130k/kg
  Từ 5kg ➫ 135k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 140k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 250g

  32.00045.000

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 250g

  500 Lon ➫ 32k/lon
  100 Lon➫35k/lon
  50 Lon➫38k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫40k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 500g

  62.00080.000

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 500g

  500 Lon ➫ 62k/lon
  100 Lon➫65k/lon
  50 Lon➫70k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫74k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫80k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Xếp Hoa giá sỉ【hộp 500g】

  90.000100.000

  Hạt Điều Lụa Xếp Hoa 【hộp 500g】

  500 Lon ➫ 90k/hộp
  100 Lon➫92k/hộp
  50 Lon➫93k/hộp
  Sỉ từ 10 Lon➫95k/hộp
  Sỉ LỘN XỘN➫100k/hộp
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Hạt Điều Rang Muối Cồ A Việt
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Rang Muối 【lon 500g】

  96.000105.000

  Hạt Điều Lụa Rang Muối 【lon 500g】

  500 Lon ➫ 96k/lon
  100 Lon➫97k/lon
  50 Lon➫98k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫100k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫105k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh 【lon 500g】

  39.00050.000

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh 【lon 500g】

  500 Lon ➫ 39k/lon
  100 Lon➫40k/lon
  50 Lon➫42k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫45k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫50k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Rang Muối giá sỉ (lụa cồ A)

  192.000205.000

  Hạt Điều Lụa Rang Muối giá sỉ

  1 bao hạt điều lụa: 10kg

  Ttừ 100Kg ➫ 192k/kg
  Từ 50Kg ➫ 194k/kg
  Từ 20Kg ➫ 196k/kg
  Từ 10Kg ➫ 198k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 205k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh giá sỉ

  69.00080.000

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 69k/kg
  Từ 50Kg ➫ 70k/kg
  Từ 25kg ➫ 72k/kg
  Từ 5kg ➫ 75k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 80k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ