HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

Showing all 5 results

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Xếp Hoa giá sỉ【hộp 500g】

  90.000100.000

  Hạt Điều Lụa Xếp Hoa 【hộp 500g】

  500 Lon ➫ 90k/hộp
  100 Lon➫92k/hộp
  50 Lon➫93k/hộp
  Sỉ từ 10 Lon➫95k/hộp
  Sỉ LỘN XỘN➫100k/hộp
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Hạt Điều Rang Muối Cồ A Việt
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Rang Muối 【lon 500g】

  96.000105.000

  Hạt Điều Lụa Rang Muối 【lon 500g】

  500 Lon ➫ 96k/lon
  100 Lon➫97k/lon
  50 Lon➫98k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫100k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫105k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh 【lon 500g】

  39.00050.000

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh 【lon 500g】

  500 Lon ➫ 39k/lon
  100 Lon➫40k/lon
  50 Lon➫42k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫45k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫50k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Rang Muối giá sỉ (lụa cồ A)

  192.000205.000

  Hạt Điều Lụa Rang Muối giá sỉ

  1 bao hạt điều lụa: 10kg

  Ttừ 100Kg ➫ 192k/kg
  Từ 50Kg ➫ 194k/kg
  Từ 20Kg ➫ 196k/kg
  Từ 10Kg ➫ 198k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 205k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh giá sỉ

  69.00080.000

  Hạt Điều Rang Tỏi Lá Chanh giá sỉ

  Từ 100Kg ➫ 69k/kg
  Từ 50Kg ➫ 70k/kg
  Từ 25kg ➫ 72k/kg
  Từ 5kg ➫ 75k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 80k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

Translate »