HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

Showing all 5 results

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ

  125.000140.000

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ

  Từ 100kg ➫ 125k/kg
  Từ 50Kg ➫ 128k/kg
  Từ 25kg ➫ 130k/kg
  Từ 5kg ➫ 135k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 140k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 250g

  32.00045.000

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 250g

  500 lon ➫ 32k/lon
  100 lon➫35k/lon
  50 lon➫38k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫40k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 500g

  62.00080.000

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ – hũ 500g

  500 lon ➫ 62k/lon
  100 lon➫65k/lon
  50 lon➫70k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫74k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫80k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Hạt Điều Rang Muối Cồ A Việt
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Rang Muối 【lon 500g】

  96.000105.000

  Hạt Điều Lụa Rang Muối 【lon 500g】

  500 lon ➫ 96k/lon
  100 lon➫97k/lon
  50 lon➫98k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫100k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫105k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt Điều Lụa Rang Muối giá sỉ (lụa cồ A)

  192.000205.000

  Hạt Điều Lụa Rang Muối giá sỉ

  1 bao hạt điều lụa: 10kg

  Ttừ 100kg ➫ 192k/kg
  Từ 50Kg ➫ 194k/kg
  Từ 20Kg ➫ 196k/kg
  Từ 10Kg ➫ 198k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 205k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ