BÁNH

Showing all 6 results

 • Sale! Bánh gấu nhân kem 3 màu
  BÁNH

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 320g】

  29.00038.000

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 320g】

  500 Lon ➫ 29k/lon
  100 Lon➫30k/lon
  50 Lon➫32k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫35k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫38k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh gấu nhân kem 3 màu
  BÁNH

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 400g】

  38.00048.000

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 400g】

  500 Lon ➫ 38k/lon
  100 Lon➫40k/lon
  50 Lon➫42k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫45k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫48k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 430g】
  BÁNH

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 430g】

  57.00065.000

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 430g】

  50 Lon➫57k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫58k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫65k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 350g】
  BÁNH

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 350g】

  47.00055.000

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 350g】

  50 Lon➫47k/lon
  Sỉ từ 10 Lon➫48k/lon
  Sỉ LỘN XỘN➫55k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng
  BÁNH

  Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng

  98.000120.000

  Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng

  Từ 100Kg ➫ 98k/kg
  Từ 50kg ➫ 100k/kg
  Từ 25kg ➫ 105k/kg
  Từ 5kg ➫ 110k/kg
  Sỉ LỘN XỘN ➫ 120k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • BÁNH

  Bánh đồng tiền hạt điều

  125.000140.000

  Bánh đồng tiền hạt điều