BÁNH

Showing all 6 results

 • Sale! banh-trang-xi-ke-muoi-toi
  BÁNH

  Bánh tráng xì ke muối tỏi

  3.5004.500

  Bánh tráng xì ke muối tỏi

  5.000 gói ➫ 3.500/gói
  1.000 gói➫ 3.800/gói
  500 gói➫ 4.000/gói
  100 gói➫ 4.200/gói
  50 gói➫ 4.500/gói

 • Sale! Bánh gấu nhân kem 3 màu
  BÁNH

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 320g】

  29.00038.000

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 320g】

  500 lon ➫ 29k/lon
  100 lon➫30k/lon
  50 lon➫32k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫35k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫38k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh gấu nhân kem 3 màu
  BÁNH

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 400g】

  38.00048.000

  Bánh gấu nhân kem 3 màu【lon 400g】

  500 lon ➫ 38k/lon
  100 lon➫40k/lon
  50 lon➫42k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫45k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫48k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 430g】
  BÁNH

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 430g】

  58.00070.000

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 430g】

  100 lon ➫ 58k/lon
  50 lon➫60k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫65k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫70k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 350g】
  BÁNH

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 350g】

  48.00057.000

  Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 350g】

  100 lon ➫ 48k/lon
  50 lon➫50k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫52k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫57k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng
  BÁNH

  Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng

  118.000135.000

  Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng

  Từ 100kg ➫ 118k/kg
  Từ 50kg ➫ 120k/kg
  Từ 25kg ➫ 125k/kg
  Từ 5kg ➫ 130k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 135k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ