Shop

Showing 1–100 of 103 results

 • Sale! kho-ca-duoi-cham-mam-me
  KHÔ CÁ GIÁ SỈ

  Khô Cá Đuối Giá Sỉ ⬛Kg

  512.000530.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 512k/kg
  Từ 50Kg ➫ 515k/kg
  Từ 25kg ➫ 520k/kg
  Từ 5kg ➫ 525k/kg
  Sỉ s.lượng ít➫ 530k/kg

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Bò Que Dài giá sỉ ⬛Kg

  340.000355.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 340k/kg
  Từ 50Kg ➫ 342k/kg
  Từ 25kg ➫ 345k/kg
  Từ 5kg ➫ 350k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 355k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Bò Viên Lúc Lắc giá sỉ ⬛Kg

  340.000355.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 340k/kg
  Từ 50Kg ➫ 342k/kg
  Từ 25kg ➫ 345k/kg
  Từ 5kg ➫ 350k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 355k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho bo mieng gia si loai ngon gia re (5)
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Bò Miếng Vàng giá sỉ ngon ĐẶC BIỆT (miếng dày, đậm đà) ⬛Kg

  300.000320.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 300k/kg
  Từ 50Kg ➫ 305k/kg
  Từ 25kg ➫ 310k/kg
  Từ 5kg ➫ 315k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 320k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! mực cán nguyên con
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Mực Cán Tẩm giá sỉ Nguyên Con ⬛Kg

  287.000305.000

  ⬛ Sỉ kg / thùng 5kg

  Từ 100kg ➫ 287k/kg
  Từ 50Kg ➫ 290k/kg
  Từ 25kg ➫ 295k/kg
  Từ 5kg ➫ 300k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 305k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Heo Cháy Tỏi Cay giá sỉ ⬛Kg

  270.000285.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Thịt heo thật 100%, không pha gà

  Từ 100kg ➫ 270k/kg
  Từ 50Kg ➫ 272k/kg
  Từ 25kg ➫ 275k/kg
  Từ 5kg ➫ 278k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 285k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô bò miếng vụn
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Bò Miếng Vụn Lớn giá sỉ ⬛Kg

  252.000270.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 252k/kg
  Từ 50Kg ➫ 255k/kg
  Từ 25kg ➫ 260k/kg
  Từ 5kg ➫ 265k/kg
  Sỉ s.lượng ít  ➫ 270k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Cá Thiều Miếng giá sỉ
  KHÔ CÁ GIÁ SỈ

  Khô Cá Thiều Miếng giá sỉ ⬛Kg

  230.000250.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 230k/kg
  Từ 50Kg ➫ 232k/kg
  Từ 25kg ➫ 235k/kg
  Từ 5kg ➫ 240k/kg
  Sỉ s.lượng ít➫ 250k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! cá thiều que
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Cá Thiều Que cắt sợi giá sỉ ⬛Kg

  230.000250.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 230k/kg
  Từ 50Kg ➫ 232k/kg
  Từ 25kg ➫ 235k/kg
  Từ 5kg ➫ 240k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 250k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hinh anh san pham kho muc hap dua
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa giá sỉ ⬛Kg

  239.000250.000

  ⬛ Sỉ kg / thùng 5kg

  Từ 100kg ➫ 239k/kg
  Từ 50Kg ➫ 242k/kg
  Từ 5kg ➫ 245k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 250k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! rong biển cháy tỏi
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Rong Biển Cháy Tỏi Mè giá sỉ ⬛Kg

  192.000210.000

  ⬛Sỉ theo kg, bịch 1kg

  Từ 100kg ➫ 192k/kg
  Từ 50Kg ➫ 195k/kg
  Từ 25kg ➫ 198k/kg
  Từ 5kg ➫ 200k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 210k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Hạt Điều Lụa Rang Muối giá sỉ (lụa cồ A) ⬛Kg

  188.000200.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Ttừ 100kg ➫ 188k/kg
  Từ 50Kg ➫ 190k/kg
  Từ 20Kg ➫ 192k/kg
  Từ 10Kg ➫ 195k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 200k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! KHO GA QUAY TU XUYEN
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Gà Quay Tứ Xuyên Giòn Rụm giá sỉ ⬛Kg

  182.000200.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 182k/kg
  Từ 50Kg ➫ 185k/kg
  Từ 25kg ➫ 190k/kg
  Từ 5kg ➫ 195k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 200k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô gà bơ tỏi
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Gà Bơ Tỏi Cay Giòn Rụm giá sỉ ⬛Kg

  182.000200.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 182k/kg
  Từ 50Kg ➫ 185k/kg
  Từ 25kg ➫ 190k/kg
  Từ 5kg ➫ 195k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 200k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! chà bông gà
  KHÔ GÀ GIÁ SỈ

  Chà bông gà xù hảo hạng ⬛Kg

  148.000165.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 148k/kg
  Từ 50Kg ➫ 150k/kg
  Từ 25kg ➫ 155k/kg
  Từ 5kg ➫ 160k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 165k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ ⬛Kg

  145.000160.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 145k/kg
  Từ 50Kg ➫ 148k/kg
  Từ 25kg ➫ 150k/kg
  Từ 5kg ➫ 155k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 160k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô gà ớt hiểm
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Gà Ớt Hiểm Giòn Cay giá sỉ ⬛Kg

  145.000160.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 145k/kg
  Từ 50Kg ➫ 148k/kg
  Từ 25kg ➫ 150k/kg
  Từ 5kg ➫ 155k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 160k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ BÒ GIÁ SỈ

  Khô Bò Sợi Mềm Cay giá sỉ ⬛Kg

  145.000160.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 145k/kg
  Từ 50Kg ➫ 148k/kg
  Từ 25kg ➫ 150k/kg
  Từ 5kg ➫ 155k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 160k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Những món ăn ngon kèm chà bông
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Cơm Cháy Chà Bông RỤM giá sỉ ⬛Kg

  150.000160.000

  ⬛Sỉ theo kg, 1kg = 4 gói

  //Qui cách gói 250g//
  20Kg ➫ 150k/kg
  5Kg➫155k/kg

 • Sale! Khô gà lá chanh loại giòn rụm cay ngon
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Gà Lá Chanh Giòn Cay giá sỉ ⬛Kg

  145.000160.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 145k/kg
  Từ 50Kg ➫ 148k/kg
  Từ 25kg ➫ 150k/kg
  Từ 5kg ➫ 155k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 160k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Mít Thái Sấy Giòn
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Mít Thái Sấy Giòn Xuất Khẩu giá sỉ ⬛Kg

  142.000155.000

  ⬛Sỉ theo kg, thùng 6kg

  Sỉ 10 thùng (60Kg) ➫ 142k/kg
  Sỉ 5 thùng (30kg) ➫ 145k/kg
  Sỉ thùng (6kg)➫148k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 155k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô gà sấy lá chanh không cay loại mềm dai
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Gà Lá Chanh Mềm Không Cay giá sỉ ⬛Kg

  137.000152.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 137k/kg
  Từ 50Kg ➫ 139k/kg
  Từ 25kg ➫ 142k/kg
  Từ 5kg ➫ 147k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 152k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô gà lá chanh loại sợi mềm cay
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Gà Lá Chanh XUẤT KHẨU giá sỉ ⬛Kg

  137.000152.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 137k/kg
  Từ 50Kg ➫ 139k/kg
  Từ 25kg ➫ 142k/kg
  Từ 5kg ➫ 147k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 152k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! cachlamkhogalachanh()
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Gà Lá Chanh Ngon giá sỉ ⬛Kg

  122.000142.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Loại ngon, sợi đều, vị đậm đà

  Từ 100kg ➫ 125k/kg
  Từ 50Kg ➫ 127k/kg
  Từ 5kg ➫ 132k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 142k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! com-chay-mam-hanh-khong-cha-bong
  CƠM CHÁY GIÁ SỈ

  Cơm cháy mắm hành không chà bông

  130.000135.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Qui cách 250g – hút chân không

  20Kg ➫ 130k/kg
  10Kg➫135k/kg
  [chỉ nhận đặt theo thùng 10kg, không tách lẻ]

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng
  HẾT HÀNG

  Bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng ⬛Kg

  118.000135.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 118k/kg
  Từ 50kg ➫ 120k/kg
  Từ 25kg ➫ 125k/kg
  Từ 5kg ➫ 130k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 135k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Hạt Điều Rang Muối Cồ A Việt
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Hạt Điều Lụa Rang Muối ◒Lon 500g

  96.000110.000

  ◒Lon 500g

  500 lon ➫ 96k/lon
  100 lon➫97k/lon
  50 lon➫98k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫100k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫110k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Bò Que Dài  ◒Lon 250g

  88.000102.000

   ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 88k/lon
  100 lon➫90k/lon
  50 lon➫92k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫97k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫102k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Bò Viên/ Cục Mềm Cay
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Bò Viên Lúc Lắc  ◒Lon 250g

  88.000102.000

   ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 88k/lon
  100 lon➫90k/lon
  50 lon➫92k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫97k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫102k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho-ca-duoi-cham-mam-me
  KHÔ CÁ GIÁ SỈ

  Khô cá đuối mắm me ◒Hũ 350g

  78.00095.000

  ◒Hũ 340g – 350g

  100 hũ ➫ 78k/hũ
  50 hũ➫ 80k/hũ
  10 hũ➫ 88k/hũ
  Sỉ s.lượng ít ➫ 95k/hũ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Hạt Điều Lụa Xếp Hoa giá sỉ ◒Hộp 500g

  84.00095.000

  ◒Hộp 500g

  500 lon ➫ 84k/hộp
  100 lon➫85k/hộp
  50 lon➫86k/hộp
  Sỉ từ 10 lon➫90k/hộp
  Sỉ s.lượng ít ➫95k/hộp
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Bò Miếng Vàng DÀY ĐẶC BIỆT ◒Lon 250g

  77.00092.000

   ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 77k/lon
  100 lon➫79k/lon
  50 lon➫82k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫87k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫92k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ ◒Lon 500g

  72.00090.000

  ◒Lon 500g

  500 lon ➫ 72k/lon
  100 lon➫75k/lon
  50 lon➫80k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫84k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫90k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Thập Cẩm Rau Củ Sấy Giòn
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Rau Củ Sấy Thập Cẩm Sấy giá sỉ ⬛Kg

  76.00090.000

  ⬛Sỉ theo kg, thùng 10kg

  Từ 100kg ➫ 78k/kg
  Từ 50Kg ➫ 80k/kg
  Từ 10Kg ➫ 83k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 90k/kg

 • Sale! mực cán tẩm gia vị
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Cán Tẩm Gia Vị Nguyên Con ◒Lon 300g

  77.00086.000

  ◒ Lon 300g

  500 lon ➫ 77k/lon
  100 lon➫78k/lon
  50 lon➫80k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫82k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫86k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Cá Thiều Miếng giá sỉ
  KHÔ CÁ GIÁ SỈ

  Khô Cá Thiều Miếng ◒Lon 300g

  71.00085.000

  ◒Lon 300g

  500 lon ➫ 71k/lon
  100 lon➫72k/lon
  50 lon➫75k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫78k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫85k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Gói hút ẩm Silica gel 1g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Silica gel 1g

  65.00085.000

  Giá Sỉ 1-4kg: 85k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 75k/kg
  Giá Sỉ 100kg: 65k/kg

 • Sale! khô heo cháy tỏi
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Heo Cháy Tỏi Cay ◒Lon 250g

  68.00085.000

  ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 68k/lon
  100 lon➫70k/lon
  50 lon➫75k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫78k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫85k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Cá Thiều Que cắt sợi ◒Lon 300g

  71.00085.000

  ◒Lon 300g

  500 lon ➫ 71k/lon
  100 lon➫72k/lon
  50 lon➫75k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫78k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫85k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • HẾT HÀNG

  Mứt Dừa Non giá sỉ ⬛Kg

  68.00080.000

  Mứt dừa non giá sỉ

  1 Thùng mứt dừa non: 10Kg
  Chỉ bán mùa tết
  Chỉ bán mùa tết
  Chỉ bán mùa tết
  Chỉ bán mùa tết

 • Sale! Gói hút ẩm Silica gel 100g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Silica gel 100g

  60.00080.000

  Giá Sỉ 1-4kg: 80k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 70k/kg
  Giá sỉ 100kg: 60k/kg

 • Sale! Gói hút ẩm Silica gel 50g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Silica gel 50g

  60.00080.000

  Giá Sỉ 1-4kg: 80k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 70k/kg
  Giá sỉ 100kg: 60k/kg

 • Sale! Gói hút ẩm Silica gel 20g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Silica gel 20g

  60.00080.000

  Giá Sỉ 1-4kg: 80k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 70k/kg
  Giá sỉ 100kg: 60k/kg

 • Sale! Gói hút ẩm Silica gel 10g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Silica gel 10g

  60.00080.000

  Gói hút ẩm Silica gel 10g

  Giá Sỉ 1-4kg: 80k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 70k/kg
  Giá sỉ 100kg: 60k/kg

 • Sale! gia si kho muce hap nuoc dua gia si hu
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa ◒Lon 300g

  68.00080.000

  ◒Lon 300g

  500 lon ➫ 68k/lon
  100 lon➫69k/lon
  50 lon➫71k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫74k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫80k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! đậu phộng có tốt không
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Đậu Phộng Rang Tỏi Ớt giá sỉ ⬛Kg

  68.00080.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 68k/kg
  Từ 50Kg ➫ 70k/kg
  Từ 25kg ➫ 72k/kg
  Từ 5kg ➫ 75k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 80k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Đậu Hà Lan Phô Mai
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Đậu Hà Lan Nhiều vị giá sỉ ⬛Kg

  62.00075.000
  Rated 0 out of 5

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg – Có 4 vị: ★Phô maiSữaWasabi Sầu Riêng
  Từ 100kg ➫ 62k/kg
  Từ 50Kg ➫ 65k/kg
  Từ 25kg ➫ 68k/kg
  Từ 5kg ➫ 70k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 75k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô bò miếng vụn
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Bò Miếng Vụn Lớn ◒Lon 250g

  59.00075.000

  ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 59k/lon
  100 lon➫62k/lon
  50 lon➫65k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫70k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫75k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Đậu Hà Lan Phô Mai
  HẾT HÀNG

  Đậu Hà Lan Phô Mai giá sỉ ⬛Kg

  62.00075.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Giá sỉ mới  nhấxem tại đây

 • Sale! Đậu Hà Lan Sữa
  HẾT HÀNG

  Đậu Hà Lan Sữa giá sỉ ⬛Kg

  62.00075.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Giá sỉ mới  nhấxem tại đây

 • Sale! Đậu Hà Lan Wasabi
  HẾT HÀNG

  Đậu Hà Lan Wasabi giá sỉ ⬛Kg

  62.00075.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Giá sỉ mới  nhấxem tại đây

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Đậu Thập Cẩm 22 vị giá sỉ ⬛Kg

  62.00075.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 62k/kg
  Từ 50Kg ➫ 65k/kg
  Từ 25kg ➫ 68k/kg
  Từ 5kg ➫ 70k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 75k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  HẾT HÀNG

  Đậu Hà Lan Sầu Riêng giá sỉ ⬛Kg

  62.00075.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Giá sỉ mới  nhấxem tại đây

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 430g】
  HẾT HÀNG

  Bánh đồng tiền mix hạt ◒Lon 430g

  58.00070.000

  ◒Lon 430g

  100 lon ➫ 58k/lon
  50 lon➫60k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫65k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫70k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ ⬛Kg

  58.00070.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 58k/kg
  Từ 50Kg ➫ 60k/kg
  Từ 25kg ➫ 62k/kg
  Từ 5kg ➫ 65k/kg
  Sỉ s.lượng ít➫ 70k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! com_gao_lut_rong_bien
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển giá sỉ ⬛Kg

  57.00070.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 57k/kg
  Từ 50Kg ➫ 58k/kg
  Từ 25kg ➫ 60k/kg
  Từ 5kg ➫ 65k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 70k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! KHO GA QUAY TU XUYEN
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Gà Quay Tứ Xuyên Giòn ◒Lon 250g

  54.00065.000

  ◒ Lon 250g

  500 lon ➫ 54k/lon
  100 lon➫55k/lon
  50 lon➫57k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫60k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫65k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Đậu Hà Lan Rang Tỏi Ớt giá sỉ ⬛Kg

  48.00065.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 48k/kg
  Từ 50Kg ➫ 50k/kg
  Từ 25kg ➫ 55k/kg
  Từ 5kg ➫ 60k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 65k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho ga bo toi gion rum gia si
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Gà Bơ Tỏi Cay Giòn Rụm ◒Lon 250g

  54.00065.000

  ◒ Lon 250g

  500 lon ➫ 54k/lon
  100 lon➫55k/lon
  50 lon➫57k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫60k/lon
  Sỉ s.lượng ít➫65k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ ⬛Kg

  50.00065.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 50k/kg
  Từ 50Kg ➫ 52k/kg
  Từ 25kg ➫ 54k/kg
  Từ 5kg ➫ 58k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 65k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ ⬛Kg

  52.00065.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 52k/kg
  Từ 50Kg ➫ 54k/kg
  Từ 25kg ➫ 56k/kg
  Từ 5kg ➫ 60k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 65k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh Quy Đũa giá sỉ
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Bánh Quy Đũa giá sỉ ⬛Kg

  46.00060.000

  ⬛Sỉ theo kg, thùng 5kg

  Từ 100kg ➫ 46k/kg
  Từ 50Kg ➫ 48k/kg
  Từ 25kg ➫ 51k/kg
  Từ 5kg ➫ 54k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 60k/kg

  Số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Bò Sợi Mềm Cay ◒Lon 300g

  48.00060.000

  ◒Lon 300g

  500 lon ➫ 48k/lon
  100 lon➫50k/lon
  50 lon➫52k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫55k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫60k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Cán Tẩm Gia Vị Nguyên Con ◒Lon 200g

  49.00060.000

  ◒Lon 200g

  500 lon ➫ 49k/lon
  100 lon➫50k/lon
  50 lon➫52k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫55k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫60k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! bánh quy cá
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Bánh Quy Cá giá sỉ ⬛Kg

  44.00058.000

  ⬛Sỉ theo kg, thùng 5kg

  Từ 100kg ➫ 44k/kg
  Từ 50Kg ➫ 46k/kg
  Từ 25kg ➫ 49k/kg
  Từ 5kg ➫ 52k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 58k/kg

  Số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh đồng tiền mix hạt 【lon 350g】
  HẾT HÀNG

  Bánh đồng tiền mix hạt ◒Lon 350g

  48.00057.000

  ◒Lon 350g

  100 lon ➫ 48k/lon
  50 lon➫50k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫52k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫57k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! goi hut am clay desiccant 5g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Clay Desiccant 5g

  24.00055.000

  Giá Sỉ 1-4kg: 55k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 45k/kg
  Giá sỉ 50kg: 40k
  Giá sỉ 100kg: 35k/kg
  Giá sỉ 200kg: 25k/kg
  Giá sỉ 500kg:24k/kg

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Chà Bông Gà Ngon Hảo hạng ◒Lon 250g

  41.00055.000

  ◒ Lon 250g

  Loại hảo hạng, hàng xuất khẩu

  500 lon ➫ 41k/lon
  100 lon➫42k/lon
  50 lon➫45k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫48k/lon
  Sỉ s.lượng ít➫55k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! xuong kho muc hap dua
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa ◒Lon 200g

  46.00055.000

  ◒Lon 200g

  500 lon ➫ 46k/lon
  100 lon➫48k/lon
  50 lon➫49k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫50k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫55k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh gấu nhân kem 3 màu
  BÁNH

  Bánh gấu nhân kem 3 màu ◒Lon 400g

  42.00052.000

  ◒Lon 400g

  500 lon ➫ 42k/lon
  100 lon➫43k/lon
  50 lon➫45k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫48k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫52k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ
  HẠT ĐIỀU GIÁ SỈ

  Hạt bí xanh rang tỏi ớt giá sỉ ◒Lon 250g

  39.00050.000

  ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 39k/lon
  100 lon➫40k/lon
  50 lon➫42k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫45k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫50k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Gói hút ẩm Clay Desiccant 30g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Clay Desiccant 30g

  21.00050.000

  Giá Sỉ 1-4kg: 50k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 40k/kg
  Giá sỉ 50kg: 35k
  Giá sỉ 100kg: 30k/kg
  Giá sỉ 200kg: 22k/kg
  Giá sỉ 500kg:21k/kg

 • Sale! Gói hút ẩm Clay Desiccant 20g
  GÓI HÚT ẨM GIÁ SỈ

  Gói hút ẩm Clay Desiccant 20g

  21.00050.000

  Giá Sỉ 1-4kg: 50k/kg
  Giá Sỉ 5kg: 40k/kg
  Giá sỉ 50kg: 35k
  Giá sỉ 100kg: 30k/kg
  Giá sỉ 200kg: 22k/kg
  Giá sỉ 500kg:21k/kg

 • Sale! Đậu Thập Cẩm Mix 22 Vị
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Thập Cẩm 22 vị ◒Lon 500g

  35.00050.000

  ◒Lon 500g

  500 lon ➫ 35k/lon
  100 lon➫36k/lon
  50 lon➫38k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫42k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫50k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Gà Ớt Hiểm Giòn Cay ◒Lon 250g | Khô gà cay không lá chanh Giòn rụm

  39.00050.000

  ◒ Lon 250g

  500 lon ➫ 39k/lon
  100 lon➫40k/lon
  50 lon➫42k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫44k/lon
  Sỉ s.lượng ít➫50/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! khô gà lá chanh giòn
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Gà Lá Chanh Giòn Cay ◒Lon 250g

  39.00050.000

  ◒ Lon 250g

  500 lon ➫ 39k/lon
  100 lon➫40k/lon
  50 lon➫42k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫44k/lon
  Sỉ s.lượng ít➫50/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ ⬛Kg

  37.00050.000

  ⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

  Từ 100kg ➫ 37k/kg
  Từ 50Kg ➫ 38k/kg
  Từ 25kg ➫ 40k/kg
  Từ 5kg ➫ 45k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 50k/kg

  Số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! com chay chien lac kho ga
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Cơm Cháy Chiên Mắm Hành lắc Khô Gà giá sỉ ◒Hũ 500g

  39.00050.000

  ◒Hũ 500g

  100 hũ ➫ 39k/hũ
  50 hũ➫ 42k/hũ
  10 hũ➫ 45k/hũ
  Sỉ s.lượng ít ➫ 50k/hũ
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! đậu phộng tỏi ớt
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Phộng Rang Tỏi Ớt ◒Lon 500g

  37.00048.000

  ◒Lon 500g

  500 lon ➫ 37k/lon
  100 lon➫38k/lon
  50 lon➫40k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫42k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫48k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Gà Lá Chanh Mềm Cay
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Gà Lá Chanh Cay XUẤT KHẨU ◒Lon 250g

  37.00047.000

  ◒ Lon 250g

  Ít gia vị, cay, giòn nhẹ, thơm
  500 lon ➫ 37k/lon
  100 lon➫38k/lon
  50 lon➫40k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫42k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫47k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! rong_bien_chay_toi
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Rong Biển Cháy Tỏi ◒Lon 200g

  37.00047.000

  ◒Lon 200g

  Từ 500 hũ ➫ 37k/hũ
  Từ 100 hũ ➫ 38k/hũ
  Từ 50 hũ ➫ 40k/hũ
  Từ 10 hũ ➫ 42k/hũ
  Sỉ s.lượng ít  ➫ 47k/hũ
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Khô Gà Lá Chanh Mềm Cay
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Gà Lá Chanh Không Cay ◒Lon 250g

  37.00047.000

  ◒ Lon 250g
  500 lon ➫ 37k/lon
  100 lon➫38k/lon
  50 lon➫40k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫42k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫47k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Hà Lan nhiều vị ◒Lon 450g

  32.00045.000

  ◒Lon 450g – 2 phân loại: ★Phối 5 vị | ★Từng vị riêng biệt
  500 lon ➫ 32k/lon
  100 lon➫33k/lon
  50 lon➫36k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫40k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! đậu hà lan sầu riêng
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Hà Lan Sầu Riêng ◒Lon 450g

  32.00045.000

  ◒Lon 450g

  500 lon ➫ 32k/lon
  100 lon➫33k/lon
  50 lon➫36k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫40k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Hà Lan Phô Mai ◒Lon 450g

  32.00045.000

  ◒Lon 450g

  500 lon ➫ 32k/lon
  100 lon➫33k/lon
  50 lon➫36k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫40k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! đậu hà lan sữa
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Hà Lan Sữa ◒Lon 450g

  32.00045.000

  ◒Lon 450g

  500 lon ➫ 32k/lon
  100 lon➫33k/lon
  50 lon➫36k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫40k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Hà Lan Wasabi ◒Lon 450g

  32.00045.000

  ◒Lon 450g

  500 lon ➫ 32k/lon
  100 lon➫33k/lon
  50 lon➫36k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫40k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! kho ga la chanh mem cay
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Gà Lá Chanh NGON mềm cay ◒Lon 250g

  34.00045.000

  ◒ Lon 250g

  500 lon ➫ 34k/lon
  100 lon➫35k/lon
  50 lon➫37k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫40k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫45k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh gấu nhân kem 3 màu
  BÁNH

  Bánh gấu nhân kem 3 màu ◒Lon 320g

  33.00042.000

  ◒Lon 320g

  500 lon ➫ 33k/lon
  100 lon➫34k/lon
  50 lon➫36k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫38k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫42k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Mít Thái Sấy Giòn
  MÍT SẤY GIÁ SỈ

  Mít Thái Sấy Giòn Xuất Khẩu ◒Lon 200g

  29.00042.000

  ◒Lon 200g

  500 lon ➫ 29k/lon
  100 lon➫31k/lon
  50 lon➫32k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫36k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫42k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • HẾT HÀNG

  Mứt Dừa Non giá sỉ【lon 300g】

  30.00040.000

  Mứt Dừa Non giá sỉ 4 màu【lon 300g】

  HẾT HÀNG

  HẾT HÀNG

  HẾT HÀNG

 • Sale! com_gao_lut_rong_bien
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Cơm Gạo Lứt Rong Biển ◒Lon 330g

  27.00040.000

  ◒Lon 330g

  500 lon ➫ 27k/lon
  100 lon➫28k/lon
  50 lon➫30k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫35k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫40k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn ◒Lon 350g

  26.00040.000

  ◒Lon 350g

  500 lon ➫ 26k/lon
  100 lon➫28k/lon
  50 lon➫30k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫35k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫40k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! cách làm cơm cháy chà bông
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Cơm Cháy Chà Bông RỤM ◒Gói 250g

  39.000

  Siêu chà bông ◒Gói 250g

  Từ 80 gói ➫ 39k/gói
  Từ 20 gói ➫40k/gói

 • Sale! Nui Sấy Bò Lá Chanh
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Nui Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn ◒Lon 350g

  24.00038.000

  ◒Lon 350g

  500 lon ➫24k/lon
  100 lon➫26k/lon
  50 lon➫28k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫33k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫38k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! đậu hà lan tỏi ớt
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Đậu Hà Lan Rang Tỏi Ớt ◒Lon 450g

  27.00037.000

  ◒Lon 450g

  500 lon ➫ 27k/lon
  100 lon➫28k/lon
  50 lon➫30k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫32k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫37k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Thập Cẩm Rau Củ Sấy Giòn
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Rau Củ Sấy Thập Cẩm ◒Lon 250g

  25.00036.000

  ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 25k/lon
  100 lon➫26k/lon
  50 lon➫28k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫32k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫36k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! bắp sấy nước mắm
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay ◒Lon 350g

  24.00035.000

  ◒Lon 350g

  500 lon ➫24k/lon
  100 lon➫26k/lon
  50 lon➫28k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫33k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫38k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! Bánh Quy Đũa giá sỉ
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Bánh Quy Đũa ◒Lon 250g

  20.00030.000

  ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 20k/lon
  100 lon➫21k/lon
  50 lon➫23k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫25k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫30k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! bánh quy cá
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Bánh Quy Cá ◒Lon 250g

  20.00030.000

  ◒Lon 250g

  500 lon ➫ 20k/lon
  100 lon➫21k/lon
  50 lon➫23k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫25k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫30k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ