Skip to content
Sale!

Đậu Thập Cẩm 22 vị giá sỉ ◮Kg

(1 customer review)

62.00075.000

◮ Túi 5kg

Từ 100kg ➫ 62k/kg
Từ 50Kg ➫ 65k/kg
Từ 25kg ➫ 68k/kg
Từ 5kg ➫ 70k/kg
Sỉ s.lượng ít ➫ 75k/kg
Sỉ số lượng lớn: liên hệ

Đậu Thập Cẩm 22 vị giá sỉ

Giá sỉ theo KÝ

Sỉ đầu tấn, Sỉ LỘN XỘN (từ 1kg-4kg), Sỉ từ 100kg, Sỉ từ 25kg, Sỉ từ 50kg, Sỉ từ 5kg

1 review for Đậu Thập Cẩm 22 vị giá sỉ ◮Kg

  1. AVSG FOODS

    Đậu Thập Cẩm 22 vị giá sỉ

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.