Sale!

Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

(2 customer reviews)

45.000 32.000

Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

Từ 100Kg ➫ 32k/kg
Từ 50Kg ➫ 33k/kg
Từ 25kg ➫ 35k/kg
Từ 5kg ➫ 40k/kg
Sỉ LỘN XỘN ➫ 45k/kg

Số lượng lớn: liên hệ

Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

2 reviews for Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

  1. AVSG FOODS

    Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

  2. Elise Nhan Nguyen

    Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »