Skip to content
Sale!

Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ ◮Kg

(2 customer reviews)

37.00050.000

◮Túi 5kg

Từ 100kg ➫ 40k/kg
Từ 50Kg ➫ 42k/kg
Từ 25kg ➫ 45k/kg
Từ 5kg ➫ 48k/kg
Sỉ s.lượng ít ➫ 50k/kg

Số lượng lớn: liên hệ

Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

Giá sỉ theo KÝ

Sỉ đầu tấn, Sỉ LỘN XỘN (từ 1kg-4kg), Sỉ từ 100kg, Sỉ từ 25kg, Sỉ từ 50kg, Sỉ từ 5kg

2 reviews for Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ ◮Kg

  1. AVSG FOODS

    Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

  2. Elise Nhan Nguyen

    Bim Que Đậu Hà Lan giá sỉ

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.