Skip to content
Sale!

Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ ◮Kg

(2 customer reviews)

50.00065.000

◮ Túi 5kg

Từ 100kg ➫ 50k/kg
Từ 50Kg ➫ 52k/kg
Từ 25kg ➫ 54k/kg
Từ 5kg ➫ 58k/kg
Sỉ ít ➫ 65k/kg
Số lượng lớn: liên hệ

Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ

Giá sỉ theo KÝ

Sỉ đầu tấn, Sỉ LỘN XỘN (từ 1kg-4kg), Sỉ từ 100kg, Sỉ từ 25kg, Sỉ từ 50kg, Sỉ từ 5kg

2 reviews for Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ ◮Kg

  1. AVSG FOODS

    Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ

  2. Elise Nhan Nguyen

    Bắp Sấy Nước Mắm Giòn Cay giá sỉ

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.