Sale!

Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

(2 customer reviews)

65.000 55.000

Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

Từ 100Kg ➫ 55k/kg
Từ 50Kg ➫ 56k/kg
Từ 25kg ➫ 58k/kg
Từ 5kg ➫ 60k/kg
Sỉ LỘN XỘN ➫ 65k/kg
Sỉ số lượng lớn: liên hệ

Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

2 reviews for Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  1. AVSG FOODS

    Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  2. Elise Nhan Nguyen

    Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »