Sale!

Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ ⬛Kg

(2 customer reviews)

58.00070.000

⬛Sỉ theo kg, bao 5kg

Từ 100kg ➫ 58k/kg
Từ 50Kg ➫ 60k/kg
Từ 25kg ➫ 62k/kg
Từ 5kg ➫ 65k/kg
Sỉ s.lượng ít➫ 70k/kg
Sỉ số lượng lớn: liên hệ

Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

Giá sỉ theo KÝ

Sỉ đầu tấn, Sỉ LỘN XỘN (từ 1kg-4kg), Sỉ từ 100kg, Sỉ từ 25kg, Sỉ từ 50kg, Sỉ từ 5kg

2 reviews for Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ ⬛Kg

  1. AVSG FOODS

    Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

  2. Elise Nhan Nguyen

    Bắp Sấy Khô Bò Lá Chanh Giòn giá sỉ

Add a review

Your email address will not be published.