Quy định về vận chuyển hàng hóa

Vận tải hàng hóa là hoạt động kinh doanh vận tải chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Giao thông vận tải. Các công ty hay nhà xe luôn phải tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng hóa mà nhà nước đã ban hành.

Có thể bạn quan tâm: Tải trọng của xe là gì – Xe đầu kéo là gì – Quy định về giá cước – Gửi hàng đi Huế – Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Mục đích của quy định vận chuyển hàng hóa là gì?

Nội quy vận chuyển hàng hóa là những quy định đặt ra đối với chủ hàng và chủ phương tiện khi chuyển hàng. Điều lệ này đưa ra các quy tắc vận tải của các loại hình vận tải nhằm mục đích xây dựng và nâng cao công tác quản lý vận tải bằng ô tô, đưa loại hình vận tải này vào quy hoạch. đảm bảo hoàn thành vượt mức định mức vận tải của Nhà nước và yêu cầu vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.

Các quy định về vận tải hàng hóa cũng có tác động tích cực liên ngành đến an ninh, môi trường, quốc phòng và an toàn giao thông. Đối với khách hàng, những quy định này giúp đảm bảo sự ổn định về giá cả và giúp khách hàng đảm bảo quyền lợi của mình trong trường hợp xảy ra sự cố.

Quy định về giấy vận chuyển hàng hóa

Giấy vận chuyển được quy định tại Khoản 2 Điều 52 Thông tư 63/2014 / TT-BGTVT như sau:
+ Chứng từ vận tải bao gồm các thông tin sau: tên người vận chuyển; tên của người vận chuyển hoặc người thuê vận chuyển; hành trình, số hợp đồng (nếu có), ngày ký hợp đồng; loại hàng hóa và khối lượng hàng hóa vận chuyển trên xe; thời gian nhận hàng, giao hàng và các nội dung khác liên quan đến quá trình vận chuyển.
+ Chứng chỉ vận tải do đơn vị vận tải đóng dấu và cấp cho người lái xe trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên đường; Trường hợp là hộ kinh doanh thì chủ hộ phải ký và ghi rõ họ tên vào giấy vận chuyển.

+ Sau khi xếp hàng hóa lên phương tiện và trước khi vận chuyển, chủ hàng hoặc đại diện đơn vị, cá nhân thực hiện việc xếp hàng hóa phải ký xác nhận việc xếp hàng hóa hợp lệ trên chứng từ vận tải theo mẫu quy định. quy định tại Phụ lục 28 Thông tư này.
+ Khi vận chuyển hàng hóa phải mang theo chứng từ vận tải và giấy tờ của lái xe, phương tiện theo quy định của pháp luật.
+ Người điều khiển phương tiện không được chở hàng quá khối lượng cho phép khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. “

Quy định về ưu tiên vận chuyển

+ Những hàng hoá luân chuyển không trái với pháp luật hiện hành của Nhà nước sẽ được vận chuyển và ưu tiên vận chuyển đối với những hàng hoá đã có kế hoạch vận chuyển và đã ký hợp đồng vận tải.
+ Hàng gửi trước hoặc yêu cầu chành xe thì vận chuyển trước.
+ Hàng gửi sau hoặc xin xe sau thì vận chuyển sau.
+ Trường hợp đồng thời có nhiều chủ hàng cùng gửi hàng hoặc nhờ xe vận chuyển nhưng năng lực của người vận chuyển không đủ thì thực hiện quyền ưu tiên vận chuyển theo thứ tự quy định như sau:

1 Hàng hóa tươi sống, dễ biến chất;

2 Hàng hóa nguy hiểm

3 Hàng bình thường

Quy định về hàng hóa không được chấp nhận

Người vận chuyển có quyền không nhận hàng hóa sau đây:
a) Hàng hóa cấm lưu thông, hàng hóa phải có giấy phép lưu hành mà chủ hàng không có hoặc giấy tờ không hợp lệ;
b) Hàng hóa đã được Nhà nước ra lệnh cấm vận chuyển ngược chiều;
c) Hàng hóa có yêu cầu trang bị đặc biệt bảo đảm chất lượng, an toàn nhưng người vận chuyển không có trang bị đó, trừ trường hợp chủ hàng có khả năng cung cấp thiết bị;
d) Hàng hóa đóng gói không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

Quy định về vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá nặng

+ Đối với hàng hóa có kích thước quá khổ, quá nặng vượt quá kích thước, trọng tải của phương tiện mà người vận chuyển đang có hoặc vượt quá sức chịu đựng của đường, cầu, phà trong khu vực cần vận chuyển, chủ hàng cần được tư vấn trước 10 ngày. trước một tháng với cơ quan vận tải hoặc người vận chuyển nơi hàng hóa được khởi hành.
+ Nếu bên vận chuyển nơi đến không tìm được phương án giải quyết thì báo cáo cơ quan vận tải cấp trên. Nếu là doanh nghiệp vận tải thì báo cáo Công ty hoặc Sở Giao thông vận tải.

Quy định về vận chuyển đột xuất

+ Người vận chuyển chỉ nhận vận chuyển những trường hợp khẩn cấp đột xuất khi có lệnh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố đang thi hành công vụ. trực thuộc trung ương như cứu đói, cứu hoa màu, chống lũ lụt, chống dịch bệnh, chống hạn hán, phục vụ an ninh, quốc phòng.
Trường hợp vận chuyển đột xuất khác, người vận chuyển chỉ nhận vận chuyển nếu có thể hoặc theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng người vận chuyển phải thanh toán người vận chuyển một khoản bổ sung bằng 2% giá cước.

Khô Gà Sỉ cung cấp các loại khô heo giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »