Khô mực cán tẩm gia vị

Một số hình ảnh sản phẩm Khô Mực Cán Tẩm Vị Của Khogasi

 • Sale! mực cán tẩm gia vị
  KHÔ MỰC GIÁ SỈ

  Khô Mực Cán Tẩm Gia Vị Nguyên Con 【lon 300g】

  77.00086.000

  Mực Cán Tẩm lon 300g

  500 lon ➫ 77k/lon
  100 lon➫78k/lon
  50 lon➫80k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫82k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫86k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  KHÔ MỰC GIÁ SỈ

  Khô Mực Cán Tẩm Gia Vị Nguyên Con 【lon 200g】

  51.00060.000

  Mực Cán Tẩm lon 200g

  500 lon ➫ 51k/lon
  100 lon➫52k/lon
  50 lon➫54k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫56k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫60k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! gia si kho muce hap nuoc dua gia si hu
  KHÔ MỰC GIÁ SỈ

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa 【lon 300g】

  70.00080.000

  Mực Hấp Dừa lon 300g

  500 lon ➫ 70k/lon
  100 lon➫71k/lon
  50 lon➫73k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫76k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫80k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! xuong kho muc hap dua
  KHÔ MỰC GIÁ SỈ

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa 【lon 200g】

  47.00055.000

  Mực Xé Hấp Dừa lon 200g

  500 lon ➫ 47k/lon
  100 lon➫48k/lon
  50 lon➫49k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫51k/lon
  Sỉ s.lượng ít tùy ý➫55k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! mực cán nguyên con
  KHÔ MỰC GIÁ SỈ

  Khô Mực Cán Tẩm giá sỉ Nguyên Con

  295.000310.000

  Khô Mực Cán Tẩm sỉ theo kg

  Từ 100kg ➫ 295k/kg
  Từ 50Kg ➫ 298k/kg
  Từ 25kg ➫ 300k/kg
  Từ 5kg ➫ 305k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 310k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hinh anh san pham kho muc hap dua
  KHÔ MỰC GIÁ SỈ

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa giá sỉ

  260.000275.000

  Mực hấp dừa sỉ theo kg

  Từ 100kg ➫ 260k/kg
  Từ 50Kg ➫ 265k/kg
  Từ 5kg ➫ 270k/kg
  Sỉ s.lượng ít tùy ý ➫ 275k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *