Khô mực cán tẩm gia vị

Một số hình ảnh sản phẩm Khô Mực Cán Tẩm Vị Của Khogasi

 • Sale! mực cán nguyên con
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Mực Cán Tẩm giá sỉ Nguyên Con ⬛Kg

  287.000305.000

  ⬛ Sỉ kg / thùng 5kg

  Từ 100kg ➫ 287k/kg
  Từ 50Kg ➫ 290k/kg
  Từ 25kg ➫ 295k/kg
  Từ 5kg ➫ 300k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 305k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! hinh anh san pham kho muc hap dua
  *Giá sỉ đồ ăn vặt hàng kg/xá

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa giá sỉ ⬛Kg

  239.000250.000

  ⬛ Sỉ kg / thùng 5kg

  Từ 100kg ➫ 239k/kg
  Từ 50Kg ➫ 242k/kg
  Từ 5kg ➫ 245k/kg
  Sỉ s.lượng ít ➫ 250k/kg
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! mực cán tẩm gia vị
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Cán Tẩm Gia Vị Nguyên Con ◒Lon 300g

  77.00086.000

  ◒ Lon 300g

  500 lon ➫ 77k/lon
  100 lon➫78k/lon
  50 lon➫80k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫82k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫86k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! gia si kho muce hap nuoc dua gia si hu
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa ◒Lon 300g

  68.00080.000

  ◒Lon 300g

  500 lon ➫ 68k/lon
  100 lon➫69k/lon
  50 lon➫71k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫74k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫80k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale!
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Cán Tẩm Gia Vị Nguyên Con ◒Lon 200g

  49.00060.000

  ◒Lon 200g

  500 lon ➫ 49k/lon
  100 lon➫50k/lon
  50 lon➫52k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫55k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫60k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

 • Sale! xuong kho muc hap dua
  *Giá sỉ đồ ăn vặt chia hũ

  Khô Mực Xé Sợi Hấp Nước Dừa ◒Lon 200g

  46.00055.000

  ◒Lon 200g

  500 lon ➫ 46k/lon
  100 lon➫48k/lon
  50 lon➫49k/lon
  Sỉ từ 10 lon➫50k/lon
  Sỉ s.lượng ít ➫55k/lon
  Sỉ số lượng lớn: liên hệ

Leave a Comment

Your email address will not be published.