Skip to content

KHÔ HEO CAY (LỢN KHÔ) 🐷🐷🐖🐖

Khô heo của khogasi hiện tại đang có 2 loại khô heo được khách hàng ưa chuộng nhất đó là

  • Khô heo cháy tỏi cay

  • Khô heo hắc xì dầu

Hình ảnh sản phẩm khô heo cháy tỏi & khô heo hắc xì dầu