Kho CFS là gì? Giữa kho CFS và kho ngoại quan có những đặc điểm giống và khác nào?

* Bạn đang thắc mắc mô hình hoạt động của kho CFS là gì? Có vai trò gì?
* Doanh nghiệp xuất nhập khẩu muốn so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa kho ngoại quan và kho CFS?
* Bạn cần biết chính xác thời gian lưu hàng trong kho CFS cụ thể là bao lâu?

Quá trình xuất nhập hàng hóa chắc chắn sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục cần thiết để có thể giao hàng trọn gói cho khách hàng. Đặc biệt trong quá trình vận chuyển, một số hàng hóa sẽ phải để lại kho CFS để chờ làm các giấy tờ, thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ điều này và Chúng tôichúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ tất cả những vấn đề đặt ra trên đây, bao gồm khái niệm kho CFS là gì, kho ngoại quan là gì, so sánh điểm giống & khác nhau giữa 2 loại kho …

Liên hệ mua sỉ trái cây sấy:

Mr Miền: 0909 199 247
Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057
KhoGaSi.com: 0973.882.057

Kho CFS là gì?

Kho CFS là gì? Tên tiếng Anh đầy đủ của CFS là “Container Freight Station”. Ở Việt Nam, dân trong nghề thường gọi tắt là CFS hay hiểu đơn giản là kho chứa hàng, LCL (Ít hơn Container tải).

Cụ thể, mỗi chuyến hàng chuẩn bị xuất, nhập khẩu vào nước ta thường được vận chuyển bằng xe Container nhưng không phải lúc nào xe cũng nguyên xe hoặc có nhiều chủ hàng nhưng số lượng ít nên không thể chất đầy xe. . Lúc này, trách nhiệm của kho CFS là chia nhỏ hoặc gộp đơn hàng của nhiều chủ hàng trong cùng một chuyến container.

Và điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hiệu quả và hỗ trợ vận chuyển hiệu quả hơn. Bạn có thể hình dung công việc của kho CFS này giống như quy trình gửi hàng tại các chành xe trong nước, họ sẽ gom nhiều đơn hàng lại với nhau để tiết kiệm thời gian và chi phí giao hàng.

Kho CFS là gì? Kho CFS và kho ngoại quan có đặc điểm gì giống và khác nhau?

Kho CFS là loại kho dùng để tổng hợp, chia nhỏ hoặc chia nhỏ các đơn hàng vận chuyển.

Thông thường, các loại hàng hóa được phép đưa vào kho CFS chủ yếu bao gồm:

 • Hàng hóa xuất nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan
 • Hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan hoặc đã đăng ký hồ sơ hải quan, đăng ký tờ khai và chuẩn bị đưa vào kho để kiểm tra thực tế.

Kho CFS và kho ngoại quan có đặc điểm gì giống và khác nhau?

Kho CFS và kho ngoại quan có đặc điểm giống nhau và khác nhau được thể hiện như sau:

Ngoại quan

Kho CFS

Định nghĩa: Kho ngoại quan là gì? Đây là khu vực kho, bãi, nơi hàng hóa đã được thông quan, gửi hàng để chờ xuất khẩu; Hàng hóa từ nước ngoài gửi chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Định nghĩa: Kho CFS là gì? Đây là CFS, là kho bãi dùng để tập kết, chia nhỏ hàng hóa của nhiều chủ container.

Thủ tục hải quan:

1. Hàng hóa từ nước ngoài, từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. . .

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài, đưa vào nội địa, trong khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải khai báo thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan. quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; Thời điểm thực tế nhập khẩu hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quyết định tái xuất của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.

3. Hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất; Hàng hoá từ nội địa đưa vào kho ngoại quan và ngược lại phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, trừ trường hợp hàng hoá đã được thông quan xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hoá làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa thì kết hợp khai báo vận tải đã được mở.

Thủ tục hải quan:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi điểm thu gom hàng lẻ quá thời hạn quy định tại Khoản Điều 61 Luật Hải quan mà hàng hóa chưa đưa ra khỏi điểm thu gom hàng lẻ thì bị xử lý. theo quy định tại Điều 57 Luật Hải quan.

2. Địa điểm gửi thư lấy hàng lẻ, hàng hóa lưu tại điểm thu gom hàng lẻ và các hoạt động, dịch vụ thực hiện tại điểm thu gom hàng lẻ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan.

3. Hàng hoá vận chuyển từ một cửa khẩu đến điểm thu gom hàng lẻ ngoài cửa khẩu và ngược lại hoặc hàng hoá vận chuyển từ một điểm tập kết đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại phải làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

4. Việc giám sát hải quan đối với hàng hóa lưu giữ tại điểm thu gom hàng lẻ thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật Hải quan.

Cơ quan cấp phép: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Cơ quan cấp phép: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Các Dịch vụ được thực hiện:

 • Gia cố, phân chia và đóng gói; đóng gói hàng hóa; phân loại hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.
 • Lấy mẫu hàng hóa để quản lý hoặc thông quan.
 • Chuyển quyền sở hữu hàng hoá.
 • Riêng kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu, nếu đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan thì được lập, chuyển đổi loại hàng. .
Các Dịch vụ được thực hiện:

 • Đóng gói, bao gói lại, sắp xếp, bố trí lại hàng hóa chờ xuất khẩu.
 • Hàng hóa quá cảnh, trung chuyển được đưa về điểm tập kết hàng lẻ tại cảng để tách, đóng container xuất khẩu hoặc gộp chung hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
 • Tách lô hàng nhập khẩu để chờ làm thủ tục nhập khẩu hoặc ghép container với lô hàng xuất khẩu khác để xuất khẩu sang nước thứ ba.
 • Chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá trong thời gian lưu giữ.
Lợi thế:

1. Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước chưa phải nộp thuế nhập khẩu;

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan dễ dàng sắp xếp, bố trí hàng hóa khoa học từ đó giảm chi phí và thời gian, doanh nghiệp gửi hàng tại kho ngoại quan cũng dễ dàng theo dõi tình trạng hàng hóa của mình đang gửi tại kho.

Lợi thế:

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều lô hàng lẻ và muốn bán cho nhiều khách hàng trong cùng một nước đến thì kho CFS là nơi giúp doanh nghiệp gom hàng lẻ thành một lô lớn đóng đầy container để làm thủ tục xuất khẩu. sẽ tiết kiệm chi phí.

2. Trường hợp nhiều chủ hàng nhập khẩu cùng khai thác chung một vận đơn cho hàng hóa nhập khẩu sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển, thuận lợi trong thủ tục nhập khẩu.

Cứng:

1. Hàng hóa từ nước ngoài, từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. . .

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài, đưa vào nội địa, vào khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải khai báo thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan. quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; Thời điểm thực tế nhập khẩu hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quyết định tái xuất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.

3. Hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất; Hàng hoá từ nội địa đưa vào kho ngoại quan và ngược lại phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, trừ trường hợp hàng hoá đã được thông quan xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hoá làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa thì kết hợp khai báo vận tải đã được mở.

Cứng:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi điểm thu gom hàng lẻ quá thời hạn quy định tại Khoản Điều 61 Luật Hải quan mà hàng hóa chưa đưa ra khỏi điểm thu gom hàng lẻ thì bị xử lý. theo quy định tại Điều 57 Luật Hải quan.

2. Địa điểm gửi thư lấy hàng lẻ, hàng hóa lưu tại điểm thu gom hàng lẻ và các hoạt động, dịch vụ thực hiện tại điểm thu gom hàng lẻ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan.

3. Hàng hóa vận chuyển từ một cửa khẩu đến điểm thu gom hàng lẻ ngoài cửa khẩu và ngược lại, hàng hóa vận chuyển từ một điểm tập kết đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại thì phải làm thủ tục hải quan, để kiểm tra, giám sát hải quan.

Kho CFS là gì? Kho CFS và kho ngoại quan có đặc điểm gì giống và khác nhau?

Kho ngoại quan và kho CFS có những điểm giống và khác nhau mà các doanh nghiệp cần phân biệt rõ.

Liên hệ mua sỉ trái cây sấy:

KhoGaSi.com: 0973.882.057
Mr Miền: 0909 199 247
Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057

Thời hạn lưu trữ trong kho CFS là bao nhiêu?

Theo Quy định của Hải quan, thời gian tối đa để lưu giữ và xử lý hàng hóa trong kho CFS được tính trong vòng 1 tháng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được đưa vào kho nhưng nếu có lý do chính đáng thì tiếp tục. Việc lưu trữ hàng hóa sẽ được mở rộng.

Trường hợp quá thời hạn lưu kho CFS, Hải quan sẽ thông báo và xử phạt. Đầu tiên sẽ thông báo cho chủ hàng, khi nào chủ hàng nhận hàng sẽ cộng thêm phí phạt. Nếu không có chủ sở hữu, hàng hóa sẽ được thanh lý theo quy định của Luật Hải quan.

Kho CFS là gì? Kho CFS và kho ngoại quan có đặc điểm gì giống và khác nhau?

Thời gian lưu trữ đối với kho CFS có thể được kéo dài tùy thuộc vào nhu cầu dự trữ.

Ví dụ: Đối với đơn hàng nhập khẩu từ Đức, nếu bạn chọn vận chuyển hàng xách tay Đức thì không cần quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu đi theo đường Hải quan thì hàng hóa phải được gửi kho ngoại quan hoặc kho CFS. . Sau khi hoàn tất các thủ tục, hàng hóa mới an toàn đến tay người nhận.

Với những kiến ​​thức được chia sẻ đầy đủ và chi tiết nhất về kho CFS chắc hẳn các tổ chức doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã hiểu rõ khái niệm kho CFS là gì, có vai trò gì trong việc lưu trữ hàng hóa. Đồng thời biết cách so sánh sự khác biệt điển hình nhất giữa kho ngoại quan với kho CFS hiện nay để đánh giá lựa chọn phù hợp …. Nếu doanh nghiệp bạn đang cần Dịch vụ cho thuê kho bãi, hãy nhanh chóng liên hệ với Chúng tôitheo số đường dây nóng để được báo giá chi tiết.

Liên hệ mua sỉ trái cây sấy:

Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057
KhoGaSi.com: 0973.882.057
Mr Miền: 0909 199 247

Khô Gà Sỉ cung cấp các loại đậu hà lan giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »