Skip to content

Hình ảnh sản phẩm Đồ Ăn Vặt Khô Gà Sỉ

HÌNH ẢNH SP KHÔ MỰC CÁN TẨM NGUYÊN CON

Mực cán tẩm nguyên con có 3 dạng đóng gói

 • Hàng xá bao 5kg
 • Đóng lon nhựa đẹp 200g
 • Đóng lon sẵn 300g
 • Đóng lon theo yêu cầu của khách

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM KHÔ MỰC CÁN TẨM LOẠI 2

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM KHÔ MỰC XÉ HẤP NƯỚC DỪA

Mực xé hấp nước dừa

 • Hàng xá bao 5kg
 • Đóng lon sẵn 300g
 • Đđóng lon theo yêu cầu của khách

HÌNH ẢNH SP KHÔ BÒ MIẾNG MỀM

Khô bò MIẾNG được đóng gói thùng 5kg, hoặc lon 250g, 300g, 500g.

HÌNH ẢNH SP KHÔ BÒ VIÊN CỤC LÚC LẮC

Khô bò viên cục lúc lắc được đóng gói thùng 5kg, hoặc lon 250g, 300g, 500g

HÌNH ẢNH SP KHÔ BÒ QUE / BÒ CÂY

Khô bò QUE, bò cây được đóng gói thùng 5kg, hoặc lon 250g, 300g, 500g

HÌNH ẢNH SP KHÔ HEO

Khô heo có 3 dạng đóng gói

 • Hàng xá bao 5kg
 • Đóng lon nhựa đẹp 250g
 • Đóng lon sẵn 500g

HÌNH ẢNH SP KHÔ CÁ THIỀU QUE

Khô heo có 2 dạng đóng gói

 • Hàng xá thùng 10 kg
 • Đóng vào lon nhựa đẹp 300g
 • Đóng vào lon nhựa đẹp 500g

HÌNH ẢNH SP KHÔ CÁ BÒ MIẾNG TRÒN

Khô heo có 2 dạng đóng gói

 • Hàng xá thùng 10 kg
 • Đóng vào lon nhựa đẹp 300g

HÌNH ẢNH SP CƠM CHÁY SIÊU CHÀ BÔNG GIÒN RỤM

Khô heo có 2 dạng đóng gói

 • Hàng xá thùng 10 kg
 • Đóng vào túi nilong dầy loại 250g
 • Đóng vào túi nilong dầy 2 lớp loại 500g

HÌNH ẢNH SP CƠM CHÁY CHIÊN MẮM HÀNH

Gói 3 miếng khoảng 100-110g

HÌNH ẢNH SP MÍT THÁI SẤY GIÒN

Mít thái sấy giòn có 2 loại

 • Mít thái loại nguyên cánh hàng A
 • Mít thái loại B

Đóng thùng 7kg, đóng lon 200g, túi zip hoặc đóng gói theo yêu cầu của khách hàng

HÌNH ẢNH SP RAU CỦ SẤY GIÒN

Khô heo có 2 dạng đóng gói

 • Hàng xá thùng 10kg
 • Đóng lon nhựa đẹp 280g

HÌNH ẢNH SP CHUỐI SỨ SẤY GIÒN XUẤT KHẨU

Bao 10kg

Hoặc lon nhựa 500g

HÌNH ẢNH SP RONG BIỂN CHÁY TỎI

RONG BIỂN CHÁY TỎI CAY & RONG BIỂN CHÁY TỎI KHÔNG CAY

Rong biển cháy tỏi có 1 dạng đóng gói: túi 500g hút chân không sẵn cho khách sỉ

HÌNH ẢNH SP HẠT ĐIỀU RANG TỎI LÁ CHANH

Hạt điều được đóng thùng 10kg (gồm 2 túi 5kg)

Hoặc đóng lon 500g như hình

HÌNH ẢNH SP HẠT ĐIỀU RANG TỎI (KHÔNG LÁ CHANH)

Hạt điều được đóng thùng 10kg (gồm 2 túi 5kg)

Hoặc đóng lon 500g như hình

HÌNH ẢNH SP HẠT ĐIÊU VỎ LỤA (ĐIỀU CỒ LOẠI A)

Bao xá 5kg

Đóng hũ nhựa theo yêu cầu

HÌNH ẢNH SP ĐẬU HÀ LAN SẤY

Có nhiều hương vị khác nhau

 • Đậu Hà Lan Sấy Giòn

 • Đậu hà Lan bọc Wasabi

 • Đậu Hà Lan bọc Phô Mai

 • Đậu hà Lan bọc sữa

Bao xá 5kg

Lon 500g

HÌNH ẢNH SP ĐẬU MIX 22 VỊ

Bao xá 5kg

HÌNH ẢNH SP DA HEO CHIÊN GIÒN LÁ CHANH

Bao xá 5kg

HÌNH ẢNH SP NUI SẤY BÒ LÁ CHANH

Nui sấy khô bò lá chanh hàng xá túi 5kg

HÌNH ẢNH SP BẮP SẤY KHÔ BÒ LÁ CHANH

Bao 5kg hoặc đóng lon theo yêu cầu khách