Hàng tồn kho là gì – Hàng hóa tồn kho bao gồm những gì?

Hàng tồn kho là một khái niệm cơ bản bị hiểu sai trong cuộc sống. Trên thực tế, đây là một khái niệm kinh tế học phổ biến với nhiều điểm cần lưu ý. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàng tồn kho là gì – Hàng tồn kho bao gồm những gì?

Hàng tồn kho là gì?

Lâu nay, nói đến hàng tồn, nhiều người thường nghĩ đến những lô hàng bị bỏ xưởng vì không bán được. Hay nói một cách đơn giản, hàng tồn kho là những mặt hàng đã chết và sẽ được thanh lý !?
Đây là một quan niệm sai lầm vì khái niệm hàng tồn kho là một chủ đề lớn trong kinh doanh và kinh tế. Theo đó, hàng tồn kho là sản phẩm được doanh nghiệp giữ lại để bán cuối cùng. Nói cách khác, hàng tồn kho là các mặt hàng tồn kho mà một công ty sản xuất để bán và các thành phần tạo nên sản phẩm. Vì vậy, có thể thấy hàng tồn kho là khâu liên kết giữa quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và là một bộ phận của tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng lớn, có vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh. của doanh nghiệp.

Hàng tồn kho, hay hàng tồn kho, là một danh sách các nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc bản thân các nguyên liệu và sản phẩm đang được một doanh nghiệp giữ trong kho. Nếu được thực hiện đúng cách, quản lý hàng tồn kho có thể giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho công ty.

Hàng tồn kho bao gồm những gì?

Về chủng loại hàng hóa, hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp có thể bao gồm tất cả các sản phẩm thương mại như:
+ Hàng hóa mua để bán (hàng hóa dự trữ, hàng hóa bất động sản, hàng hóa đi đường, hàng hóa gửi đi bán, hàng gia công.
Thành phẩm nhập kho và thành phẩm gửi đi bán.
+ Sản phẩm dở dang (sản phẩm dở dang và thành phẩm chưa làm thủ tục nhập kho).
+ Nguyên liệu, vật liệu.

+ Công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công, mua đang đi đường.
+ Chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ bốc xếp.
+ Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và thành phẩm, hàng hóa được lưu kho bảo thuế của doanh nghiệp.
Về đặc điểm của hàng hóa, hàng tồn kho có thể được phân biệt thành bốn loại cơ bản:
+ Nguồn nguyên liệu: như đồ dùng văn phòng, vật liệu làm sạch, dầu, nhiên liệu, bóng đèn và những thứ tương tự. Những loại hàng hóa này cần thiết cho quá trình sản xuất.
+ Nguyên liệu: Nguyên liệu thô được bán hoặc giữ lại để sản xuất trong tương lai, được gửi đi chế biến và mua trên đường về nước.
+ Bán thành phẩm: Sản phẩm được phép sử dụng để sản xuất nhưng còn dở dang, thành phẩm chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm.
+ Thành phẩm: là những thành phẩm được hoàn thiện sau quá trình sản xuất.
Bốn loại hàng tồn kho nêu trên được duy trì khác nhau giữa các công ty tùy theo tính chất của từng doanh nghiệp.

Khô Gà Sỉ cung cấp các loại khô bò giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »