Điều kiện DAT là gì? Tìm hiểu những thông tin quy định trong điều kiện DAT

* Bạn chưa hiểu khái niệm về điều kiện DAT? Vai trò của người bán và người mua là gì?
* Bạn có cần thêm thông tin quy định về DAT Incoterms 2020 không?
* Người mua, người bán không biết áp dụng DAT Incoterm như thế nào cho hiệu quả?

Đơn vị giao nhận hàng hóa nhanh chuyên nghiệp PROSHIP cung cấp cho bạn thông tin về điều kiện DAT, bao gồm nghĩa vụ, trách nhiệm, cách sử dụng DAT Incoterms 2020 để giải đáp mọi yêu cầu một cách hiệu quả. trên. Theo đó, nếu bạn thuộc người bán hoặc người mua có thể tham khảo, đọc và đọc để xác định trách nhiệm của mình đối với gói hàng, đơn hàng từ giá trị thấp đến giá trị cao, tạo quy trình giao hàng. chất lượng tốt nhất hóa chất.

{Liên hệ mua sỉ khô gà:

Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057
KhoGaSi.com: 0973.882.057

Điều kiện DAT là gì?

Điều kiện DAT là gì? DAT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Delivery At Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Giao hàng tại bến” – một điều kiện trong Incoterms 2020, được sử dụng trong hầu hết các loại hình vận tải hiện nay. DAT cũng quy định rõ, người bán có trách nhiệm giao hàng đến địa điểm đã định và chịu mọi chi phí, rủi ro (kể từ thời điểm đó trở đi).

Cần lưu ý rằng người bán được coi là giao hàng khi dỡ hàng từ phương tiện đến bến, cảng hoặc địa điểm được chỉ định và hàng hóa nằm dưới sự kiểm soát của người mua. Người bán & người mua sẽ có thỏa thuận chắc chắn về địa điểm giao hàng, kể cả từ Bến – Bến, bao gồm cầu cảng, kho bãi, bãi Container hoặc đường bộ, đường sắt, nhà ga, sân bay.

Điều kiện DAT là gì?  Tìm hiểu thông tin quy định trong điều khoản DAT

Giao hàng tại nhà ga là định nghĩa cơ bản của Giao hàng tại nhà ga DAT trong Incoterms 2020.

DAT yêu cầu người bán thông quan hàng hóa để xuất khẩu (nếu cần) nhưng không có nghĩa vụ thông quan thuế xuất nhập khẩu và tất nhiên đây sẽ là trách nhiệm của người mua.

Incoterms là gì?

Incoterms (Điều khoản thương mại quốc tế) là quy tắc chính thức của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) nhằm giải thích thống nhất các điều kiện thương mại, từ đó góp phần tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại quốc tế diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn. Incoterms là một tập hợp các quy tắc giải thích các điều khoản thương mại, phản ánh các nghĩa vụ thực tế của hàng hóa được giao giữa người mua và người bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Incoterms cũng giải quyết ba vấn đề quan trọng sau:

  • Về trách nhiệm: Chỉ ra sự phân chia trách nhiệm trong giao hàng, tức là trả lời câu hỏi Ai làm gì? Ví dụ: Ai sắp xếp việc vận chuyển hoặc bảo hiểm hàng hóa hoặc ai nhận chứng từ vận chuyển, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu?
  • Về rủi ro: Xác định rủi ro và tổn thất hàng hóa nói chung
  • Về chi phí: Thể hiện sự phân chia chi phí giao hàng – bên nào trả những loại chi phí nào (như chi phí vận chuyển, bảo hiểm, đóng gói, bốc xếp, …).

{Liên hệ mua sỉ khô gà:

KhoGaSi.com: 0973.882.057
Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057

Tìm hiểu thông tin quy định trong điều khoản DAT

Thông tin về các điều kiện DAT quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cả người bán và người mua được quy định như sau:

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA
A1 – Nghĩa vụ chung của người bán B1 – Nghĩa vụ chung của Bên mua
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả các bằng chứng liên quan khác mà hợp đồng có thể yêu cầu.

Bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong phần A1 – A10 có thể là tài liệu tương đương hoặc thông điệp điện tử nếu các bên đồng ý hoặc theo yêu cầu của tập quán.

Người mua phải trả tiền hàng theo quy định trong hợp đồng mua bán. Bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong các phần B1 – B10 có thể là tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu các bên đồng ý hoặc theo yêu cầu của tập quán.
A2 – Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác B2 – Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác
Nếu vậy, người bán chịu rủi ro và chi phí của riêng mình để có được giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan để xuất khẩu, để vận chuyển qua các quốc gia khác. Nếu vậy, người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để xin giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và thông quan hàng hóa.
A3 – Hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm B3 – Hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận chuyển Người bán phải chịu chi phí ký kết hợp đồng vận tải để vận chuyển hàng hoá đến bến đã định tại cảng hoặc điểm đến đã thoả thuận. Nếu không thể thống nhất một bến cụ thể hoặc không thể đưa ra quyết định theo thông lệ, người bán có thể chọn bến tại cảng hoặc điểm đến đã thỏa thuận phù hợp nhất với mục đích của mình.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về việc lập hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro, chi phí (nếu có) thì người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

a) Hợp đồng vận chuyển Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc giao kết hợp đồng vận chuyển.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về việc lập hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi được người bán yêu cầu, người mua phải cung cấp cho người bán những thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

A4 – Giao hàng B4 – Nhận hàng
Người bán phải chuyển hàng hóa ra khỏi phương tiện vận tải và sau đó phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa theo quyết định của người mua tại bến được chỉ định như ở A3. a) tại cảng hoặc điểm đến đã thỏa thuận, vào hoặc trong thời gian quy định. Người mua phải nhận hàng khi chúng được giao theo A4.
A5 – Chuyển giao rủi ro B5 – Chuyển rủi ro
Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 ngoại trừ mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại điều B5. Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hoá liền kề kể từ thời điểm chúng được giao theo điều A4. Nếu:

a) Nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình theo mục B2, thì người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa do việc đó gây ra, hoặc

b) Nếu người mua không thông báo theo mục B7, thì người mua chịu mọi rủi ro về mất mát, hư hỏng đối với hàng hóa kể từ ngày đã thỏa thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng đã thỏa thuận, với điều kiện hàng hóa đã được xác định rõ ràng như hợp đồng. Các mặt hàng.

A6 – Phân chia chi phí B6 – Phân bổ chi phí
Người bán phải trả:

a) ngoài các chi phí phát sinh theo A3a), tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao theo A4; trừ các chi phí mà người mua chè phải chịu theo mục B6; và

b) Chi phí thông quan, nếu có, cần thiết để đề xuất xuất khẩu cũng như tất cả các loại thuế, phí và lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu và chi phí vận chuyển qua bất kỳ quốc gia nào trước khi giao hàng. mục theo A4.

Đối tượng của hợp đồng A3 a). Người mua phải trả:

a) Tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa được tính từ thời điểm hàng hóa được giao theo mục A4: ngoại trừ chi phí thông quan hàng hóa xuất khẩu cần thiết, cũng như tất cả các loại thuế và phí khác phải trả khi nhận hàng. xuất khẩu. nếu có, theo Mục A6 c);

b) mọi chi phí và lệ phí liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến điểm đến đã nêu, trừ khi những chi phí và lệ phí đó do người bán chịu theo hợp đồng vận chuyển;

c) chi phí dỡ hàng, trừ khi chi phí đó do người bán thanh toán theo hợp đồng vận chuyển;

d) Tất cả các chi phí bổ sung phát sinh do Người mua không thông báo cho Người bán như quy định tại Mục B7. kể từ ngày quy định hoặc hết thời hạn quy định đối với lô hàng, với điều kiện hàng hóa đã được xác định rõ ràng là hàng hóa theo hợp đồng;

e) Tất cả các loại thuế và phí khác cũng như chi phí thực hiện các thủ tục hải quan phải trả khi nhập khẩu hàng hóa và phí quá cảnh qua bất kỳ quốc gia nào, trừ khi được bao gồm trong các khoản phí áp dụng. Chi phí đồng vận chuyển và Bảo hiểm bổ sung cho yêu cầu của người mua theo A3 và B3.

A7 – Thông báo của người mua B7 – Thông báo của người bán
Người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để người mua thực hiện các biện pháp thông thường cần thiết để nhận hàng. Người mua phải thông báo đầy đủ cho người bán khi được xác định vào khoảng thời gian đã thỏa thuận và hoặc tại điểm đến được chỉ định.
A8 – Chứng từ giao hàng B8 – Bằng chứng giao hàng
Người bán phải cung cấp cho người mua, bằng chi phí của mình, các chứng từ để người mua có thể nhận hàng theo A4 / B4. Người mua phải chấp nhận các chứng từ giao hàng do người bán cung cấp phù hợp với mục A8.
A9 – Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Mã số B9 – Kiểm tra hàng hóa
Người bán phải thanh toán chi phí kiểm tra (chẳng hạn như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để giao hàng phù hợp với điều A4, bao gồm cả chi phí cho bất kỳ việc kiểm tra trước nào. ký gửi hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

Người bán phải tự mình đóng gói hàng hoá bằng chi phí của mình, trừ khi hàng hoá được vận chuyển ra ngoài theo thông lệ.

Người bán có thể đóng gói hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi người mua đã thông báo cho người bán về các yêu cầu đóng gói cụ thể trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì phải được đánh dấu thích hợp.

Người mua phải trả chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi giao hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ.
A10 – Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan B10 – Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan
Nếu vậy, người bán, theo yêu cầu của người mua, trước rủi ro của người mua và hàng tồn kho, phải hỗ trợ người mua lấy các tài liệu và thông tin bao gồm thông tin bảo mật mà người mua cần nhập. nhập khẩu và / hoặc vận chuyển đến điểm đến cuối cùng.

Người bán phải hoàn trả cho người mua mọi chi phí và lệ phí mà người mua đã trả hoặc hỗ trợ lấy các tài liệu và thông tin theo Mục B10.

Người mua phải thông báo kịp thời cho người bán những yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật để họ thực hiện mục A10. Người mua phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí và lệ phí mà người bán đã trả. Cung cấp hoặc hỗ trợ cung cấp tài liệu và thông tin theo phần A10.

Nếu được yêu cầu, theo yêu cầu của người bán, trước rủi ro của người bán và hàng tồn kho, người mua phải cung cấp hoặc hỗ trợ người bán kịp thời để có được các tài liệu và thông tin bao gồm cả thông tin bảo mật. nhưng người bán cần tái vận chuyển, xuất khẩu hàng hoá và vận chuyển qua các nước khác.

Điều kiện DAT là gì?  Tìm hiểu thông tin quy định trong điều khoản DAT

Incoterms 2020 DAT quy định rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán và người mua.

Như vậy, người bán, người mua liên quan đến thời hạn DAT đã phần nào hiểu được khái niệm thời hạn DAT là gì và nó ảnh hưởng như thế nào trong quá trình vận chuyển hàng hóa đường dài, hi vọng qua đây. , bạn sẽ xác định rõ những việc bạn cần làm để giúp xác định rõ trách nhiệm và rủi ro đối với hàng hóa, tránh những xích mích & chi phí có thể xảy ra, … Và nếu bạn cần tìm một đơn vị vận chuyển hàng hóa giá tốt, đảm bảo chính xác về tiến độ và thời gian, vui lòng liên hệ qua đường dây nóng để Chúng tôihỗ trợ tận tình về Dịch vụ.

{Liên hệ mua sỉ khô gà:

Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057
KhoGaSi.com: 0973.882.057

Khogasi cung cấp các loại rong biển cháy tỏi giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »