Điều kiện DAP là gì? TÌm hiểu chi tiết điều kiện DAP trong incoterm 2010

x Bạn có cần chuyển hàng theo điều kiện DAP không?
x Bạn chưa hiểu DAP là gì? Các bên liên quan có trách nhiệm và nghĩa vụ gì?
x Bạn muốn biết chính xác cách áp dụng các điều kiện DAP một cách hiệu quả và đúng cách?

Những vấn đề mà bạn quan tâm thắc mắc ở trên liên quan đến điều kiện DAP đều được Chúng tôichia sẻ cụ thể nhất, từ đó giúp người mua và người bán dễ dàng xác định vai trò của mình. trong kế hoạch đưa hàng hóa đến địa điểm chính xác đã thỏa thuận trước. Không chỉ vậy, Chúng tôicòn giúp bạn biết thêm về cách áp dụng các quy định của Incoterm 2010 về DAP một cách hiệu quả và đúng đắn nhằm giảm thiểu những trở ngại và rắc rối không đáng có.

{Liên hệ mua sỉ khô gà:

Mr Miền: 0909 199 247
Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057
KhoGaSi.com: 0973.882.057

Trong Incoterm 2010, khái niệm DAP được hiểu là gì?

Tính đủ điều kiện của DAP là gì? Incoterms 2010 định nghĩa DAP (viết tắt của Delivered at Place, nghĩa là Giao tại chỗ) – người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt theo ý của người mua trên phương tiện vận tải sẵn sàng dỡ hàng. tại địa điểm đích. Theo các điều khoản DAP, rủi ro chuyển từ người bán sang người mua từ điểm đến được đề cập trong hợp đồng giao hàng.

Khi hàng hóa đã sẵn sàng để vận chuyển, việc đóng gói cần được thực hiện bởi người bán bằng chi phí của mình để hàng hóa đến điểm đến cuối cùng an toàn và nhanh chóng. Tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết tại nước xuất khẩu do người bán hoàn thành bằng chi phí của mình và chịu rủi ro để xóa hàng hóa xuất khẩu.

Tính đủ điều kiện của DAP là gì?  Tìm hiểu chi tiết về tính đủ điều kiện của DAP trong Incterm 2010

DAP là một thuật ngữ phân phối điểm đến phổ biến trong Incoterms 2010.

Và sau khi hàng hóa đã đến nước đến, người mua phải hoàn thành thủ tục hải quan tại nước nhập khẩu. Ví dụ: Giấy phép nhập khẩu, giấy tờ theo yêu cầu của hải quan, … bao gồm tất cả các loại thuế hải quan và thuế. Theo điều khoản DAP, tất cả chi phí vận chuyển với bất kỳ chi phí đầu cuối nào đều do người bán thanh toán đến điểm đến đã thỏa thuận. Tất nhiên, dựa trên các điều khoản của DAP, chi phí bốc dỡ hàng hóa cần thiết tại điểm đến cuối cùng phải do người mua chịu.

Vai trò và nghĩa vụ của người bán và người mua theo các điều khoản DAP Incoterm 2010

Căn cứ vào các quy tắc Incoterm 2010, người bán và người mua có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA

A1. Nghĩa vụ chung của người bán B1. Nghĩa vụ chung của người mua
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với thỏa thuận mua bán và cung cấp tất cả các bằng chứng thích hợp mà hợp đồng có thể yêu cầu.

Bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong A1-A10 có thể là tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu các bên đồng ý hoặc theo yêu cầu của tập quán.

Người mua phải trả tiền hàng theo quy định trong hợp đồng mua bán.

Bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong các phần B1 – B10 có thể là tài liệu hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu các bên đồng ý hoặc theo yêu cầu của tập quán.

A2. Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác B2. Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác
Nếu vậy, người bán tự chịu rủi ro và chi phí để xin giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và phải thực hiện tất cả các thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa và vận chuyển hàng hóa qua đường thủy trước khi giao hàng. Nếu vậy, người mua sẽ tự chịu rủi ro và chịu chi phí của mình, xin giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và thông quan để nhập khẩu hàng hoá.
A3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm B3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận chuyển

Người bán phải ký hợp đồng bằng chi phí của mình để vận chuyển hàng hoá đến điểm đến đã định hoặc đến một địa điểm đã thoả thuận, nếu có, tại điểm đến đã định. Nếu không thể thống nhất một điểm đến cụ thể hoặc không xác định được tập quán, người bán có thể chọn một điểm đến phù hợp nhất với mục đích của mình.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về việc lập hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí, nếu có, người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

a) Hợp đồng vận chuyển

Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về hợp đồng vận chuyển.

b) Hợp đồng bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ phải ký hợp đồng bảo hiểm với người bán. Tuy nhiên. nếu người bán yêu cầu, người mua phải cung cấp cho người bán những thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.

A4. Chuyển B 4. Nhận được
Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng theo quyết định của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng bốc dỡ tại địa điểm đã thoả thuận, nếu có, tại nơi đến vào ngày hoặc trong thời hạn giao hàng. nó đã đi đến một thỏa thuận. Người mua phải nhận hàng khi hàng được giao theo A4.
A5. Chuyển giao rủi ro B5. Chuyến đi mạo hiểm
Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 ngoại trừ mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại Điều B5. Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá kể từ thời điểm hàng hoá được giao theo điều A4. Nếu

a) người mua không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo B2, người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa do hỏng hóc, hoặc

b) nếu người mua không thông báo theo mục B7, người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa kể từ ngày đã thỏa thuận hoặc hết thời hạn giao hàng đã thỏa thuận, với điều kiện hàng hóa đã được xác định rõ ràng như hợp đồng. Các mặt hàng.

A6. Phân chia chi phí B6. Phân chia chi phí
Người bán phải trả:

a) ngoài các chi phí phát sinh theo A3a), tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao theo A4; ngoại trừ các khoản phí do người mua thanh toán theo mục B6;

b) Chi phí vận chuyển hàng hoá tại địa điểm đến mà người bán phải chịu theo hợp đồng vận chuyển; và

c) Chi phí thông quan, nếu có, cần thiết cho việc xuất khẩu cũng như tất cả các loại thuế, phí và lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu và chi phí vận chuyển qua bất kỳ quốc gia nào trước khi giao hàng. mục theo A4.

Người mua phải trả tiền

a) Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ khi hàng được giao theo mục A4;

b) tất cả các chi phí cần thiết để nhận hàng hóa từ phương tiện vận tải tại địa điểm đến được chỉ định, trừ khi các chi phí này do người bán chịu theo hợp đồng vận chuyển;

c) chi phí phát sinh nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình theo mục B2 hoặc không thông báo theo mục B7 với điều kiện hàng hóa đã được xác định rõ ràng là hàng hóa theo hợp đồng; và

d) Mọi chi phí thông quan cũng như thuế, phí và lệ phí khác phải trả khi nhập khẩu hàng hóa.

A7. Thông báo cho người mua B7. Thông báo cho người bán
Người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để người mua thực hiện các biện pháp thông thường cần thiết để nhận hàng. Người mua phải thông báo đầy đủ cho người bán khi được xác định trong khoảng thời gian đã thỏa thuận và / hoặc địa điểm trả hàng của điểm đến đã nêu.
A8. Chứng từ giao hàng B8. Bằng chứng giao hàng
Người bán phải chịu chi phí cung cấp cho người mua các chứng từ để người mua có thể nhận hàng theo mục A4 / B4. Người mua phải chấp nhận các chứng từ giao hàng do người bán cung cấp phù hợp với điều A8.
A9. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký hiệu B9. Kiểm tra hàng hóa
Người bán phải trả các chi phí kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết cho việc giao hàng phù hợp với điều A4, bao gồm cả chi phí kiểm tra trước. vận chuyển theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu.

Người bán phải tự mình đóng gói hàng hoá bằng chi phí của mình, trừ khi theo thông lệ của ngành cụ thể, hàng hoá được vận chuyển mà không có bao bì. Người bán có thể đóng gói hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi người mua đã thông báo cho người bán về các yêu cầu đóng gói cụ thể trước khi hợp đồng được ký kết. Bao bì phải được đánh dấu bằng ký hiệu thích hợp.

Người mua phải trả chi phí kiểm tra bắt buộc trước khi giao hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

A10. Hỗ trợ thông tin và các chi phí liên quan B10. Thông tin hỗ trợ và chi phí liên quan
Nếu vậy, người bán, theo yêu cầu của người mua, với rủi ro và chi phí của người mua, phải hỗ trợ người mua lấy các tài liệu và thông tin bao gồm thông tin bảo mật mà người mua phải bao gồm. nhập khẩu và / hoặc vận chuyển đến điểm đến cuối cùng.

Người bán phải hoàn trả cho người mua mọi chi phí và lệ phí phát sinh trong trường hợp người mua đã thanh toán hoặc hỗ trợ lấy tài liệu và thông tin theo mục B10.

Người mua phải thông báo kịp thời cho người bán các yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật để người bán có thể tuân thủ mục A10. Người mua phải hoàn trả cho người bán tất cả các chi phí và lệ phí mà người bán đã trả để có được hoặc hỗ trợ việc lấy các tài liệu và thông tin liên lạc theo mục A10.

Nếu được yêu cầu như vậy, theo yêu cầu của người bán, với rủi ro và chi phí của người bán, người mua phải hỗ trợ người bán một cách kịp thời để lấy hoặc hỗ trợ lấy các tài liệu và thông tin bao gồm cả thông tin. an ninh mà người bán cần để vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa và vận chuyển qua các quốc gia khác.

Tính đủ điều kiện của DAP là gì?  Tìm hiểu chi tiết về tính đủ điều kiện của DAP trong Incterm 2010

Các điều kiện DAP của Incoterms 2010 quy định rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ cho cả người bán và người mua.

{Liên hệ mua sỉ khô gà:

Mr Miền: 0909 199 247
KhoGaSi.com: 0973.882.057
Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057

Những lưu ý khi sử dụng các điều khoản DAP để vận chuyển hàng hóa

Khi sử dụng thuật ngữ DAP, người bán và người mua cá nhân cần lưu ý những điều sau:

Đầu tiên, chúng ta hãy phân tích thêm về điều kiện DAP (cổ phiếu người mua). Đây là thỏa thuận hai bên muốn người bán làm mọi cách để đưa hàng về kho của người mua, trừ 2 việc người bán không làm thủ tục hải quan nhập khẩu (tức là không đóng thuế nhập khẩu) và không có thật. Hiển thị hàng hóa dỡ khỏi xe tại kho của người mua.

Và khi hàng hóa đến cảng đến hoặc sân bay, người mua phải làm thủ tục thông quan nhập khẩu cần thiết trước khi người bán tiếp tục vận chuyển hàng hóa về kho của người mua. Nếu người mua không hoàn thành thủ tục nhập khẩu, những rắc rối sẽ xảy ra khiến người bán phải chịu phí gửi xe, phí gửi xe, … thậm chí người mua còn tố người bán không giao hàng đúng thời hạn đã thỏa thuận trước đó.

Thuật ngữ DAP là gì?  Tìm hiểu chi tiết về tính đủ điều kiện của DAP trong Incterm 2010

Sử dụng các điều kiện DAP, cần phải tuân thủ hiệu quả các quy định và trình tự để việc giao hàng diễn ra suôn sẻ.

Có một điều rõ ràng ở đây là lỗi của người mua không thông quan nhập khẩu mà buộc người bán phải nộp phạt không đáng có. Như vậy, để tránh mâu thuẫn này có thể phát sinh, thông thường hai bên nên chọn giải pháp “Hãy để người bán làm mọi việc – kể cả thông quan nhập khẩu, để người bán chủ động mọi việc”.

Công việc của người mua chỉ là đợi hàng hóa được chuyển đến nhà máy của họ và bốc dỡ. Khi đó, hai bên sẽ chọn thời hạn DDP và người bán sẽ làm mọi cách để chuyển hàng đến kho của người mua. Vì vậy, cả người bán và người mua cần hết sức lưu ý để đưa ra phương án xử lý hiệu quả tốt nhất.

Như vậy, khi thực hiện quá trình luân chuyển hàng hóa, người bán và người mua nếu đặc biệt quan tâm đến vai trò cụ thể của chúng có thể tham khảo để xác định rõ ràng chúng. DAP là gì và cách sử dụng nó đã được Chúng tôitruyền đạt, bạn nên dựa vào những kinh nghiệm trên để thực hiện mọi nghĩa vụ của mình. Và để được hỗ trợ và tư vấn thêm về các dịch vụ vận chuyển đường biển, đường sắt, đường bộ, đường hàng không, … số lượng lớn, giá cả cạnh tranh, vui lòng liên hệ qua đường dây nóng 19001247

{Liên hệ mua sỉ khô gà:

Mr Miền: 0909 199 247
Mua sỉ Đồ Ăn Vặt: 0973.882.057
KhoGaSi.com: 0973.882.057

Khô Gà Sỉ cung cấp các loại bim que giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »