Danh mục những loại mặt hàng quốc cấm

Hàng cấm là hàng cấm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dưới đây là danh sách các mặt hàng bị cấm trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm: Hàng cấm là gì – Xe tải là gì – container là gì – Công ty vận tải Bắc Nam – Vận chuyển hàng đi Huế

Danh sách các mặt hàng cấm xuất khẩu

Nghị định số 187/2013 / NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ là văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp quy định danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cả thương mại và phi mậu dịch; xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực biên giới; hàng viện trợ chính phủ và phi chính phủ. Theo đó, hàng hóa cấm nhập khẩu tại Việt Nam bao gồm:

1 Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

(Bộ Quốc phòng công bố danh sách cụ thể và ghi đúng mã HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

2. a) Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

b) Các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành tại Việt Nam hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, lưu hành.

(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện và công bố danh sách cụ thể các điểm a, b nêu trên và ghi đúng mã HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

3. a) Các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.

b) Tem bưu chính cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định của Luật Bưu chính. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện và công bố danh sách cụ thể các điểm a, b nêu trên và ghi đúng mã HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ rừng tự nhiên trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện, công bố danh mục cụ thể và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

5.a) Động vật, thực vật hoang dã quý hiếm và giống vật nuôi, cây trồng quý hiếm nhóm IA-IB theo quy định tại Nghị định số 32/2006 / NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật nguy cấp, quý, hiếm. , các loại động, thực vật hoang dã quý hiếm và các loại động, thực vật hoang dã quý hiếm nằm trong “sách đỏ” mà Việt Nam đã cam kết với các tổ chức quốc tế.

b) Các loài thủy sản quý hiếm.

c) Giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc Danh mục giống vật nuôi quý hiếm, giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 và Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004.

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh mục cụ thể từ điểm a đến điểm c nêu trên và ghi đúng mã HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).
6 Sản phẩm mật mã dùng để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước. (Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện).

7.a) Chất độc hóa học Bảng 1 được quy định trong Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005 / NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

b) Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008 / NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Danh mục hàng cấm nhập khẩu

1 Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự. Bộ Quốc phòng công bố danh mục cụ thể và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Pháo các loại (trừ pháo hiệu bảo đảm an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải), đèn trời, các loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện.
(Bộ Công an hướng dẫn thực hiện, công bố danh sách cụ thể và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

3. Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, bao gồm các nhóm hàng:

a) Dệt may, giày dép, quần áo.
b) Hàng điện tử.
c) Hàng điện lạnh.
d) Đồ điện gia dụng.
đ) Trang thiết bị y tế.
e) Hàng trang trí nội thất.
g) Hàng gia dụng bằng gốm, sứ, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, nhựa và các vật liệu khác. Bộ Công Thương quy định cụ thể các mặt hàng từ điểm a đến điểm g nêu trên và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

h) Sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh sách cụ thể và ghi đúng mã HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. a) Các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.

b) Tem bưu chính cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định của Luật Bưu chính.
c) Thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định của Luật tần số vô tuyến điện. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện và công bố danh mục cụ thể từ điểm a đến điểm c nêu trên và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất nhập khẩu.
5. Các loại văn hóa phẩm cấm phổ biến, lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, lưu hành tại Việt Nam.

6.a) Phương tiện giao thông cầm lái bên phải (kể cả dạng rời và dạng đã thay tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ phương tiện chuyên dùng lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không trong giao thông, bao gồm: cần trục; người đào kênh; người quét đường, tưới đường; xe chở rác và rác thải sinh hoạt; xe công trình đường bộ; xe khách trong sân bay; xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; Xe chỉ di chuyển trong sân golf, công viên.
b) Xe ô tô các loại, linh kiện lắp ráp ô tô bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc dán lại số khung, số máy.

c) Xe mô tô, xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc dập lại số khung, số máy. Bộ Giao thông vận tải công bố danh sách cụ thể từ điểm a đến điểm c nêu trên và ghi đúng mã HS vào Biểu thuế xuất nhập khẩu.
7. Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, bao gồm:
a) Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ ô tô, máy kéo, mô tô.

b) Khung xe ô tô, máy kéo gắn động cơ (bao gồm cả khung gầm mới lắp động cơ đã qua sử dụng và khung gầm đã qua sử dụng lắp động cơ mới).

c) Ô tô các loại bị thay đổi kết cấu làm thay đổi công năng so với thiết kế ban đầu hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa, dập lại số khung, số máy.

d) Xe ô tô cứu thương. Bộ Giao thông vận tải công bố danh sách cụ thể từ điểm a đến điểm d nêu trên và ghi đúng mã HS vào Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
đ) Xe đạp.

e) Xe mô tô, xe gắn máy. Bộ Công Thương công bố danh mục cụ thể từ điểm đ đến điểm e nêu trên và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
8. Hóa chất trong Phụ lục III của Công ước Rotterdam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương căn cứ phạm vi được giao trách nhiệm công bố danh mục cụ thể và ghi mã số HS vào Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

9. Thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh mục cụ thể và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

10. Phế liệu, phế thải, thiết bị điện lạnh sử dụng CFC Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục cụ thể và ghi đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất nhập khẩu.

11. Các sản phẩm và vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole. Bộ Xây dựng công bố danh mục cụ thể và ghi rõ mã số HS chính xác trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

12. a) Chất độc hóa học Bảng 1 được quy định trong Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005 / NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và tiêu hủy vũ khí hóa học.
b) Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008 / NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Khô Gà Sỉ cung cấp các loại bim que giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »