CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1. cơ sở bồi thường:

– Nếu đồ của khách hàng bị hư hỏng do lỗi của Chúng tôithì Chúng tôisẽ bồi thường cho khách hàng theo tỷ lệ hư hỏng của món hàng.

– Nếu thất lạc hàng COD, công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam Chúng tôisẽ đền bù theo giá trị thu hộ của món hàng nhưng không quá 3.000.000đ / món.

– Nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm, Chúng tôisẽ bồi thường gấp 04 lần cước phí liên quan nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất mát do lỗi của Chúng tôinhưng không quá 3.000.000 đồng / món hàng.

2. Thực hiện bồi thường:

– Chúng tôigửi xác nhận số tiền bồi thường mà hai bên có nghĩa vụ thực hiện trong vòng 1 tuần.

– khách hàng xác nhận dữ liệu khiếu nại của Chúng tôivà ký xác nhận vào các tài liệu liên quan của Proship.

3. Miễn trừ trách nhiệm bồi thường:

– Các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn …

– Những thiệt hại gián tiếp gây ra do làm mất mát, hư hỏng, hen suyễn của bưu gửi.

– Các mặt hàng bị cấm gửi.

– Hàng bị giao nhầm do lỗi của khách hàng.

4. Trong trường hợp bưu gửi bị hư hỏng:

Chính sách bồi thường cho hàng hóa bị thất lạc được áp dụng, tuy nhiên giá trị bồi thường tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của hàng hóa, cụ thể như sau:

Giá trị bồi thường = Bồi thường khi mất hàng x chính sách Mức bồi thường trong bảng dưới đây

Bảng bồi thường thiệt hại hàng hóa:

Loại thiệt hại Mức bồi thường Giá trị bồi thường
Thùng của nhà sản xuất bị rách, vỡ, ướt 5% Chính sách đền bù khi mất hàng x 5%
Tem xé của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên vẹn mười% Chính sách bồi thường khi mất hàng x 10%
Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kích hoạt nguồn, sản phẩm còn nguyên vẹn 20% Chính sách đền bù khi mất hàng x 20%
Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên 20% Chính sách đền bù khi mất hàng x 20%
Hàng bị vỡ, hỏng từ 1% đến 30% 30% Chính sách đền bù khi mất hàng x 30%
Hàng hóa bị vỡ, hỏng từ 31% đến 50% 50% Chính sách đền bù khi mất hàng x 50%
Hàng bị vỡ, hỏng trên 50% 100% Đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

Ghi chú:

– Trường hợp hàng bị hư hỏng dưới 50% thì khách hàng là người giữ hàng; Trường hợp hàng bị hư hỏng trên 50%, Chúng tôisẽ giữ hàng.

– Trường hợp hàng bị vỡ, hỏng 1 sản phẩm trong bộ sản phẩm đi kèm thì mức bồi thường là:

+ Xác định theo sản phẩm, bao gồm toàn bộ nếu Chúng tôigiữ hàng

+ Xác định theo sản phẩm, tính bồi thường theo sản phẩm nếu khách hàng giữ hàng

– Trường hợp hàng bị vỡ, hỏng 1 sản phẩm trong cùng đơn hàng nhưng không kèm theo bộ thì mức bồi thường xác định theo sản phẩm, tính riêng, không bù chung đơn hàng.

– Trong mọi trường hợp, mức đền bù tối đa không quá 3.000.000 VND (ba triệu VND) cho mỗi đơn hàng.

– Giá trị bồi thường trên đã bao gồm hoàn trả phí dịch vụ đã sử dụng.

5. Thời hạn bồi thường:

Sau khi các Bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại. Khách hàng bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn liên quan đến việc bồi thường thiệt hại cho Bên kia.

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho bên kia trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc bồi thường. Nếu quá thời hạn trên mà bên có lỗi chưa bồi thường thì bên có lỗi còn phải trả tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật.

Khô Gà Sỉ cung cấp các loại khô heo giá sỉ giao hàng toàn quốc.
Để có được giá sỉ kinh doanh đồ ăn vặt hot hit nhất thị trường, vui lòng liên hệ 0973.882.057.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »