Skip to content

Khô Mực

khô mực, mực khô, khô mực rim nước mắm, khô mực cán tẩm nguyên con, khô mực xé sợi hấp nước dừa